Cách dùng chữ Quite với hai nghĩa khác nhau


Nó có nghĩa (hoàn toàn) khi được dùng với một từ hay cụm từ diễn đạt ý tưởng của sự hoàn toàn đầy đủ

Đây là từ thường gây lúng túng vì nó có hai nghĩa.

A. Nó có nghĩa (hoàn toàn) khi được dùng với một từ hay cụm từ diễn đạt ý tưởng của sự hoàn toàn đầy đủ all right (được), certain, determined (nhất định), empty (rỗng không), ked (xong), full (đầy đủ), ready (xong, sẵn sàng), right, sure, wrong v.v...) và khi nó được dùng với một tính từ/trạng từ rất mạnh như amazing (sững sốt), extraordinary (khác thường), norrible (khủng khiếp), perfect (hoàn hảo).

The bottle was quite empty. (Cái chai hoàn toàn rỗng không)

You're quite wrong. (Anh hoàn toàn sai rồi)

It's quite extraordinary, I can'tvunderstand it at all

(Điều đó hoàn toàn khác thường, tôi không thể hiểu điều đó chút nào cả)

B. Khi dùng với các tính từ/trạng từ khác, quite có ảnh hưởng hơi yếu,vì thế  quite good (khá tốt), ít được dùng hơn good; quite dùng theo cách này có nghĩa phỏng chừng giống như fairly nhưng tùy theo giọng nhấn mà nó có mức độ mạnh yếu.

quite  'good ít mạnh hơn good

'quite  'good bằng good

'quite good gần bằng good

Chú ý vị trí của a/an :

quite a long walk (một cuộc đi dạo khá xa)

quite an old (một lâu đài khá cũ)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>> Xem thêm