Cách dùng Both


Both có nghĩa là (cả hai), nó dùng với động từ ở số nhiều,Both có thể được dùng một mình hay theo sau nó là một danh từ

Both có nghĩa là (cả hai), nó dùng với động từ ở số nhiều

Both có thể được dùng một mình hay theo sau nó là một danh từ.

Both (doors) were open (cả hai (cánh cửa) đã mở).

Hay bởi (of) + the/these/those hay các sở hữu:

 Both (of) the wheels (cả hai bánh xe).

Both (of) your wheels (cả hai bánh xe của bạn).

Hay bởi of + us/you/them.

Both of us knew him (cả hai chúng tôi biết hắn).

Nhân xưng đại từ + both cũng có thể dùng được:

We both knew him (cả hai chúng tôi biết hắn). (xem 48).

Both ….and…(vừa…vừa..) có thể được dùng để nhấn mạnh một sự kết hợp giữa hai tính từ, danh từ, động từ..v..v..

It was both cold and wet (Trời vừa lạnh vừa ẩm ướt).

He is both sn actor and a director. (anh ta vừa là diễn viên vừa là một đạo diễn).

He both acts and directs (Anh ta vừa diễn xuất vừa chỉ đạo).

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm