Bình chọn:
3.9 trên 100 phiếu
Dựa vào bảng 9.1, hãy cho biết cơ cấu các loại rừng ở nước ta. Nêu ý nghĩa của tài nguyên rừng Dựa vào bảng 9.1, hãy cho biết cơ cấu các loại rừng ở nước ta. Nêu ý nghĩa của tài nguyên rừng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 34 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Việc đầu tư trồng rừng đem lại lợi ích gì? Tại sao chúng ta phải vừa khai thác vừa bảo vệ rừng? Việc đầu tư trồng rừng đem lại lợi ích gì? Tại sao chúng ta phải vừa khai thác vừa bảo vệ rừng?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 36 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Hãy xác định trên hình 9.2 những ngư trường trọng điểm. Hãy xác định trên hình 9.2 những ngư trường trọng điểm.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 36 SGK Địa lí 9.

Xem chi tiết
Hãy cho biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra cho nghề khai thác nuôi trồng thủy sản. Hãy cho biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra cho nghề khai thác nuôi trồng thủy sản.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 36 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Hãy so sánh số liệu trong bảng, rút ra nhận xét về sự phát triển của ngành thủy sản. Hãy so sánh số liệu trong bảng, rút ra nhận xét về sự phát triển của ngành thủy sản.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 37 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Bài 1 trang 37 SGK Địa lí 9 Bài 1 trang 37 SGK Địa lí 9

Hãy xác định trên hình 9.2, các vùng phân bố rừng chủ yếu.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 37 SGK Địa lí 9 Bài 2 trang 37 SGK Địa lí 9

Hãy xác định trên hình 9.2, các tỉnh trọng điểm nghề cá.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 37 SGK Địa lí 9 Bài 3 trang 37 SGK Địa lí 9

Căn cứ vào bảng 9.2, hãy vẽ biểu đồ ba đường biểu diễn thể hiện sản lượng thủy sản, thời kì 1990 -2002.

Xem chi tiết