Bài 44 trang 64 SGK Đại số 10 nâng cao

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Vẽ đồ thị của các hàm số sau rồi lập bảng biến thiên của nó

Vẽ đồ thị của các hàm số sau rồi lập bảng biến thiên của nó

a) \(y = |{3 \over 2}x - 2|\)

b) 

\(y = \left\{ \matrix{
2x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,;x < 0 \hfill \cr
{x^2} - x\,\,\,\,\,\,\,;x \ge 0 \hfill \cr} \right.\)

c) \(y = |{1 \over 2}{x^2} + x - {3 \over 2}|\)

d) \(y = x|x| - 2x – 1\)

Đáp án

a) Ta có:

\(y = \left\{ \matrix{
{3 \over 2}x - 2\,\,\,\,;x \ge {3 \over 4} \hfill \cr
- {3 \over 2} + 2\,\,\,\,;x < {3 \over 4} \hfill \cr} \right.\) 

Đồ thị hàm số:

 

Bảng biến thiên:

b)

Đồ thị hàm số:

 

Bảng biến thiên:

c) Ta có:

\(y = \left\{ \matrix{
{1 \over 2}{x^2} + x - {3 \over 2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,;\,x \le - 3,x \ge - 1 \hfill \cr
- {1 \over 2}{x^2} - x + {3 \over 2}\,\,\,\,\,\,; - 3 < x < 1 \hfill \cr} \right.\) 

Đồ thị hàm số:

 

Bảng biến thiên:

 

d) Ta có:

\(y = \left\{ \matrix{
{x^2} - 2x - 1\,\,\,\,\,;x \ge 0 \hfill \cr
- {(x + 1)^2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,;x < 0 \hfill \cr} \right.\)

Đồ thị hàm số:

 

Bảng biến thiên:

 

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Ôn tập chương 2

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu