Bài 30 trang 102 SGK Hình học 10 Nâng cao


Hỏi trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho elip (E) có phương trình chính tắc \({{{x^2}} \over {{a^2}}} + {{{y^2}} \over {{b^2}}} = 1\). Hỏi trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

LG a

Tiêu cự của (E) là 2c, trong đó \({c^2} = {a^2} - {b^2}.\)

Lời giải chi tiết:

Là mệnh đề đúng.

LG b

(E) có độ dài trục lớn bằng 2a, độ dài trục bé bằng 2b,

Lời giải chi tiết:

Là mệnh đề đúng.

LG c

(E) có tâm sai \(e =  - {c \over a}.\)

Lời giải chi tiết:

Là mệnh đề sai.

Mệnh đề đúng là (E) có tâm sai \(e =  {c \over a}.\)

LG d

Tọa độ các tiêu điểm của (E) là \({F_1} = ( - c;0),{F_2} = (c;0).\)

Lời giải chi tiết:

Là mệnh đề đúng.

LG e

Điểm (b, 0) là một đỉnh của (E).

Lời giải chi tiết:

Là mệnh đề sai.

Mệnh đề đúng là: Điểm (0; b) là một đỉnh của (E).

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí