Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bình chọn:
4.7 trên 117 phiếu
Câu 2 trang 88 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 88 sách bài tập Địa lí 12, Điểm công nghiệp ở nước ta

Xem lời giải

Câu 3 trang 88 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 88 sách bài tập Địa lí 12, Một trong những đặc điểm của khu công nghiệp ở nước ta là

Xem lời giải

Câu 4 trang 88 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 88 sách bài tập Địa lí 12, Các khu công nghiệp của nước ta có đặc điểm phân bố là

Xem lời giải

Câu 5 trang 88 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 88 sách bài tập Địa lí 12, Đặc điểm cơ bản của trung tâm công nghiệp là

Xem lời giải

Câu 6 trang 89 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 89 sách bài tập Địa lí 12, Việc phân chia các trung tâm công nghiệp ở nước ta thành trung tâm có ý nghĩa quốc gia, trung tâm có ý nghĩa vùng, trung tâm có ý nghĩa địa phương là dựa vào

Xem lời giải

Câu 7 trang 89 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 89 sách bài tập Địa lí 12, Việc phân chia các trung tâm công nghiệp ở nước ta thành trung tâm rất lớn, trung tâm lớn, trung tâm trung bình dựa vào

Xem lời giải

Câu 9 trang 89 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 89 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào bản đồ "Công nghiệp chung" trong SGK hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy:

Xem lời giải

Câu 8 trang 89 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 89 sách bài tập Địa lí 12, Giải thích tại sao các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Đồng Bằng sông Hồng và Duyên hải miền Trung?

Xem lời giải