Bài 27 trang 24 SGK Hình học 10 Nâng cao


Đề bài

Cho lục giác ABCDEF. Gọi P, Q, R, S, T, U lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DE, EF, FA. Chứng minh rằng hai tam giác PRT và QSU có trọng tâm trùng nhau.

Lời giải chi tiết

 

Lấy \(O\) bất kì và gọi \(K, G\) lần lượt là trọng tâm tam giác \(PRT\) và \(QSU\), ta có

\(\eqalign{
& 3\overrightarrow {OG} \cr&= \overrightarrow {OP} + \overrightarrow {OR} + \overrightarrow {OT} \cr&= {1 \over 2}\left( {\overrightarrow {OA} + \overrightarrow {OB} } \right) + {1 \over 2}\left( {\overrightarrow {OC} + \overrightarrow {OD} } \right) + {1 \over 2}\left( {\overrightarrow {OE} + \overrightarrow {OF} } \right) \cr 
& = {1 \over 2}\left( {\overrightarrow {OA} + \overrightarrow {OB} + \overrightarrow {OC} + \overrightarrow {OD} + \overrightarrow {OE} + \overrightarrow {OF} } \right)\,\,\,(1) \cr 
& 3\overrightarrow {OK} \cr&= \overrightarrow {OQ} + \overrightarrow {OS} + \overrightarrow {OU}\cr&  = {1 \over 2}\left( {\overrightarrow {OB} + \overrightarrow {OC} } \right) + {1 \over 2}\left( {\overrightarrow {OD} + \overrightarrow {OE} } \right) + {1 \over 2}\left( {\overrightarrow {OA} + \overrightarrow {OF} } \right) \cr 
& = {1 \over 2}\left( {\overrightarrow {OA} + \overrightarrow {OB} + \overrightarrow {OC} + \overrightarrow {OD} + \overrightarrow {OE} + \overrightarrow {OF} } \right)\,\,\,\,(2) \cr} \)

Từ (1) và (2) suy ra  \(\overrightarrow {OG}  = \overrightarrow {OK} \) hay \(G \equiv K.\)

Vậy hai tam giác \(PRT\) và \(QSU\) có trọng tâm trùng nhau.

Cách khác:

Sử dụng kết quả bài 26, để chứng minh hai tam giác PRT và QSU có cùng trọng tâm, ta chứng minh \(\overrightarrow {PQ}  + \overrightarrow {RS}  + \overrightarrow {TU}  = \overrightarrow 0 \)

Do Q là trung điểm BC nên:

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {PQ} = \dfrac{1}{2}\left( {\overrightarrow {PB} + \overrightarrow {PC} } \right) \\= \dfrac{1}{2}\left( { - \overrightarrow {PA} + \overrightarrow {PC} } \right)\\
= \dfrac{1}{2}\left( {\overrightarrow {PC} - \overrightarrow {PA} } \right) = \dfrac{1}{2}\overrightarrow {AC}
\end{array}\)

Do S là trung điểm DE nên:

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {RS} = \dfrac{1}{2}\left( {\overrightarrow {RD} + \overrightarrow {RE} } \right)\\ = \dfrac{1}{2}\left( { - \overrightarrow {RC} + \overrightarrow {RE} } \right)\\
= \dfrac{1}{2}\left( {\overrightarrow {RE} - \overrightarrow {RC} } \right) = \dfrac{1}{2}\overrightarrow {CE}
\end{array}\)

Do U là trung điểm FA nên:

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {TU} = \dfrac{1}{2}\left( {\overrightarrow {TF} + \overrightarrow {TA} } \right) \\= \dfrac{1}{2}\left( { - \overrightarrow {TE} + \overrightarrow {TA} } \right)\\
= \dfrac{1}{2}\left( {\overrightarrow {TA} - \overrightarrow {TE} } \right) = \dfrac{1}{2}\overrightarrow {EA}
\end{array}\)

Do đó,

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {PQ} + \overrightarrow {RS} + \overrightarrow {TU} \\
= \dfrac{1}{2}\overrightarrow {AC} + \dfrac{1}{2}\overrightarrow {CE} + \dfrac{1}{2}\overrightarrow {EA} \\
= \dfrac{1}{2}\left( {\overrightarrow {AC} + \overrightarrow {CE} + \overrightarrow {EA} } \right)\\
= \dfrac{1}{2}\left( {\overrightarrow {AE} + \overrightarrow {EA} } \right)\\
= \dfrac{1}{2}\overrightarrow {AA} \\
= \overrightarrow 0
\end{array}\)

Vậy hai tam giác có cùng trọng tâm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.