Trình bày vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế?


Giải bài tập 2 trang 34 SGK Lịch sử 8

Đề bài

Trình bày vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk trang 33 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế:

- Từ khi thành lập (1864) đến năm 1870, Quốc tế thứ nhất vừa truyền bá chủ nghĩa Mác, vừa đóng vai trò trung tâm thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế.

- Qua các kì đại hội được tổ chức hằng năm, Quốc tế thứ nhất đã đấu tranh chống lại những tư tưởng phi vô sản, chủ nghĩa cơ hội,...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 42 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí