Về vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế?

Bình chọn:
4.5 trên 12 phiếu

Giải bài tập 2 trang 34 SGK Lịch sử 8

Đề bài

Trình bày vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk trang 33 để trả lời.

Lời giải chi tiết

*Vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế:

- Từ khi thành lập (1864) đến năm 1870, Quốc tế thứ nhất vừa truyền bá chủ nghĩa Mác, vừa đóng vai trò trung tâm thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế.

- Qua các kì đại hội được tổ chức hằng năm, Quốc tế thứ nhất đã đấu tranh chống lại những tư tưởng phi vô sản, chủ nghĩa cơ hội,...

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 8 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu