Bài 10 trang 14 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Cho hình bình hành ABCD với tâm O. Hãy điền vào chỗ trống (…) để được đẳng thức đúng

Bài 10. Cho hình bình hành \(ABCD\) với tâm \(O\). Hãy điền vào chỗ trống (…) để được đẳng thức đúng

a) \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  = ...................\)                                             

b) \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD}  = ...................\)

c) \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {OA}  = ...................\)                                              

d) \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OC}  = ...................\)

e ) \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OC}  + \overrightarrow {OD}  = ...................\)

Hướng dẫn trả lời

 

a) \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {AC} \) (quy tắc hình bình hành).

b) \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD}  = \,\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BA}  = \overrightarrow 0 \,\)

c) \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {OA}  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {OB} \) (quy tắc ba điểm).

d) \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OC}  = \overrightarrow 0 \) (vì O là trung điểm của AC).

e) \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OC}  + \overrightarrow {OD}  = (\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OC} ) + (\overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OD} ) = \overrightarrow 0  + \overrightarrow 0  = \overrightarrow 0 \) (vì O là trung điểm của AC). 

loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 2. Tổng của hai vectơ

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu