Writing - Unit 4 trang 52 SGK Tiếng Anh 11


Read the letter and underline the sentences that express ihe following points: (Đọc lá thư và nhấn mạnh các câu thể hiện những điểm sau đây.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

1. Read the letter and underline the sentences that express ihe following points:

(Đọc lá thư và gạch dưới các câu thể hiện những điểm sau đây.)

1.  the opening of the letter

2. the donated amount

3. the way(s) the money is used

4. the way the receipt is issued

5. the gratitude to the donor

6. the closing of the letter

Phương pháp giải:

Dịch bức thư: 

197 Hill Road, Los Angeles

Ngày 20 tháng 12 năm 2005

Kính thưa Ông/ Bà, 

Tôi rất vui khi nhận được sự ủng hộ 500 đô la từ công ty của ông/ bà cách đây vài ngày. Số tiền này sẽ được dùng để sửa chữa lại trường học cũ và xây thêm những dãy phòng cho các em học sinh khuyết tật. Chúng tôi chắc chăn sẽ gửi biên lai sớm nhất có thể. 

Tôi muốn thể hiện lòng biết ơn với sự đóng góp của công ty ông/ bà và hi vọng nhận được nhiều sự hỗ trợ và hợp tác hơn từ công ty ông bà trong tương lai. 

Tôi mong chờ sớm được nghe tin tức từ ông/bà. 

Chân thành, 

David James

Thư ký của chương trình gây quỹ xây dựng trường học

Lời giải chi tiết:

the opening of the letter: Dear Sir or Madam

(mở đầu bức thư: Kính thưa Ông/ Bà)

the donated amount: I am very happy to receive a donation of $500 from your company some days ago.

(con số được quyên góp: Tôi rất vui khi nhận được sự ủng hộ 500 đô la từ công ty của ông/ bà cách đây vài ngày.)

the way(s) the money is used: the money will help us to repair the old school building and build a new block of flats for the handicapped students.

(tiền được sử dụng như thế nào: Số tiền này sẽ được dùng để sửa chữa lại trường học cũ và xây thêm những dãy phòng cho các em học sinh khuyết tật.)

the way the receipt is issued: We will certainly issue a receipt as soon as possible.

(biên nhận được gửi đi như thế nào: Chúng tôi chắc chăn sẽ gửi biên lai sớm nhất có thể.)

the gratitude to the donor: I would like to express our thanks for the donation from your company.

(thái độ của người nhận tài trợ: Tôi muốn thể hiện lòng biết ơn với sự đóng góp của công ty ông/ bà)

the closing of the letter: I look forward to hearing from you soon. Yours faithfully.

(kết thúc thư: Tôi mong chờ sớm được nghe tin tức từ ông/bà.)

Task 2

2. Imagine that you have just received a donation of one million dongs from one of the local organizations to build your school library. Use the suggestions in Task 1 to write a letter to acknowledge the receipt of the donation and express your gratitude.

(Hãy tưởng tượng bạn vừa nhận được 1 000 000 đồng từ một trong các tổ chức địa phương để xây dựng thư viện trường học của bạn. Sử dụng những lời đề nghị trong Task 1 viết một lá thư để xác nhận các hiến tặng và bày tỏ lòng biết ơn của bạn.)

Lời giải chi tiết:

Dear Sir/ Madam

I'm very happy to have received a donation of one million dong from your organization some days ago. I think the money will help us to build our school library. We will certainly issue the receipt as soon as possible we can.

I would like to express our thanks for the donation from your organization and hope to get more assistance and co-operation from yours in the future.

I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

Hoang Lan

Tạm dịch: 

Kính thưa Ông/ Bà, 

Tôi rất vui khi nhận được sự ủng hộ 1 triệu đồng từ tổ chức của ông/ bà cách đây vài ngày. Tôi nghĩ số tiền này sẽ giúp chúng tôi xây dựng thư viện trường. Chúng tôi chắc chăn sẽ gửi biên lai sớm nhất có thể. 

Tôi muốn thể hiện lòng biết ơn với sự đóng góp của tổ chức của  ông/ bà và hi vọng nhận được nhiều sự hỗ trợ và hợp tác hơn từ công ty ông bà trong tương lai. 

Tôi mong chờ sớm được nghe tin tức từ ông/bà. 

Chân thành, 

Hoàng Lan 


Bình chọn:
4.2 trên 77 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí