Tiếng Anh lớp 11

Unit 8: Celebrations - Lễ kỉ niệm

Speaking - Unit 8 trang 93 tiếng Anh 11

Bình chọn:
4.3 trên 24 phiếu

Mai is talking with Anna, her new English friend, about Tet holiday in Vietnam. (Mai đang nói chuyện với Anna. Người bạn Anh mới của cô về Tết ở Việt Nam)

SPEAKING

Task 1. Mai is talking with Anna, her new English friend, about Tet holiday in Vietnam. Work in pairs. Practise reading the dialogue.

(Mai đang nói chuyện với Anna, người bạn Anh mới của cô về Tết ở Việt Nam. Làm việc theo cặp. Luyện tập đọc đoạn hội thoại sau.)

Mai : Do you know that Tet holiday is next month?

Anna : What is Tet?

Mai : It’s the time when Vietnamese people celebrate the beginning of spring. It’s also the start of the lunar new year.

Anna : When is it exactly?

Mai : Well, this year it’s on the 9th of February.

Anna : What do you usually do at Tet?

Mai : Well, we eat a lot of special foods, we dress up and visit friends and relatives, and we also play some traditional games.

Anna : Oh, that sounds really interesting.

Tạm dịch: 

Mai: Bạn có biết tháng sau là nghỉ Tết không?

Anna: Tết là gì?

Mai: Đó là khi người Việt Nam tổ chức lễ bắt đầu mùa xuân. Cũng là bắt đầu của năm mới âm lịch. 

Anna: Chính xác  là khi nào?

Mai: À, năm nay là ngày 9 tháng 2. 

Anna: Bạn thường làm gì vào dịp Tết?

Mai: À, mình ăn nhiều món đặc biệt, chúng mình ăn mặc đẹp và đi thăm bạn bè và họ hàng, và chúng mình cũng chơi một số trò truyền thống. 

Anna: Ồ, nghe có vẻ thú vị nhỉ. 

Task 2. Below are some popular holidays and celebrations in Vietnam and in the world.

Work in pairs. Match holidays with their main purpose and activities.

(Dưới đây là một số ngày lễ phổ biến và lễ kỉ niệm ở Việt Nam và trên thế giới. Làm việc theo cặp. Ghép những ngày nghỉ với mục đích và hoạt động của chúng.)

Hướng dẫn giải:

1 - c - C               2. a - A                   3. b - B

Tạm dịch: 

Kỳ nghỉ/ Dịp lễ

Mục đích chính

Hoạt động

1. Lễ Tạ ơn ( ngày thứ 5 của tuần thứ 3 tháng 11)

a. Con người thể hiện tình cảm với nhau

A. Họ tặng nhau sô-cô-la, hoa hoặc quà đến người họ yêu.

2. Lễ Tình nhân ( ngày 14 tháng 2)

b. Con người tổ chức lễ mặt trăng tròn lớn nhất trong năm

B. Trẻ con đeo mặt nạ, đi diễu hành trên đường, tổ chức tiệc với món bánh đặc biệt và nhiều hoa quả, vân vân.

3. Tết Trung thu ( ngày 15 tháng 8 âm lịch)

c. Con người mừng vụ mùa thu hoạch

C. Các thành viên trong gia đình sum họp. Họ tổ chức bữa ăn lớn với gà tây nướng.

Task 3. Work in pairs. Ask and answer about the holidays above, using the dialogue in Task 1 as the model.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về những ngày nghỉ nói trên bằng cách sử dụng các cuộc đối thoại trong Task 1 như bài mẫu.)

Hướng dẫn giải: 

A: What do you know about Mid-Autumn Festival?

B: People celebrate the largest full moon in the year and it's a special day for children.

A: When is it exactly?

B: It falls on the fifteenth day of the 8th lunar month.

A: What do people do on that day?

B: People eat mooncakes, fruit, drink tea and admire the full moon.

A: What about the children?

B: Children have mooncakes and lots of fruit. Then they carry their beautiful glowing lanterns along the streets in their neighbourhood. Dragon dance is also a special activity on this day.

A: Oh, that sounds really interesting.

Ghi chú: Phần thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế theo ý kiến cá nhân. 

Tạm dịch:

A: Bạn biết gì về Tết trung thu?

B: Mọi người ăn mừng mặt trăng tròn lớn nhất trong năm và đó là một ngày đặc biệt dành cho trẻ em. 

A: Chính xác nó diễn ra khi nào?

B: Nó rơi vào ngày 15 tháng 8 âm lịch. 

A: Mọi người làm gì vào ngày đó?

B: Mọi người ăn bánh trung thu, trái cây, uống trà và ngắm nhìn mặt trăng. 

A: Trẻ con thì sao?

B: Trẻ con ăn bánh trung thu và nhiều hoa quả. Sau đó chúng mang lồng đèn đi khắp các con đường trong xóm. Múa rống cũng là một hoạt động đặc biệt trong ngày này. 

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Listening - Unit 8 trang 94 tiếng Anh 11 Listening - Unit 8 trang 94 tiếng Anh 11

Guess which of the following activities the Japanese often do on their New Year's Days. (Làm việc theo cặp. Hãy đoán người Nhật thường làm hoạt động nào sau đây trong ngày nghỉ năm mới của họ.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 8 trang 96 tiếng Anh 11 Writing - Unit 8 trang 96 tiếng Anh 11

Write a description of one of the popular celebrations in Vietnam (e.g. Mid- Autumn Festival, National Independence Day, Teachers' Day, Women’s Day, etc.).

Xem chi tiết
Language focus - Unit 8 trang 97 tiếng Anh 11 Language focus - Unit 8 trang 97 tiếng Anh 11

Complete the sentences, using someone, anyone, no one or everyone. Use each word twice.

Xem chi tiết
Reading - Unit 8 trang 90 tiếng Anh 11 Reading - Unit 8 trang 90 tiếng Anh 11

Look at the picture and discuss the questions. (Làm việc theo cặp. Hãy nhìn hình và thảo luận các câu hỏi sau.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 7 trang 80 SGK Tiếng Anh 11 Reading - Unit 7 trang 80 SGK Tiếng Anh 11

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 7 trang 83 tiếng Anh 11 Speaking - Unit 7 trang 83 tiếng Anh 11

Below are some of the causes of population explosion. Put them in order of importance and explain why.

Xem chi tiết
Listening - Unit 7 trang 84 tiếng Anh 11 Listening - Unit 7 trang 84 tiếng Anh 11

Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 7 trang 86 tiếng Anh 11 Writing - Unit 7 trang 86 tiếng Anh 11

Study the chart carefully then write a paragraph of 100 - 120 words, describing the information in the chart.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu