Giải bài tập tiếng Anh 11, Tiếng Anh 11 - Để học tốt tiếng Anh 11 Unit 16: The Wonders Of The World - Các kì quan của thế..

Writing - Unit 16 trang 184 tiếng Anh 11


Below are some notes made by a visitor to the Ponagar Cham Towers in Nha Trang.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

WRITING

Below are some notes made by a visitor to the Ponagar Cham Towers in Nha Trang. Use her/ his notes to write a report on the visit.

(Dưới đây là một số ghi chép của một khách thăm Tháp Chàm Ponagar ở Nha Trang. Sử dụng những ghi chép của cô/ anh ấy để viết một tường thuật về chuyến thăm này.)

Lời giải chi tiết:

Last year, during my stay in Nha Trang, I had a brief tour to Ponagar Cham Towers, one of the most beautiful examples of Cham architecture in central Vietnam.

The Ponagar Cham Towers consist of four towers. They are located on Cu Lao Marble Hill, two kilometers north of Nha Trang. They were built between the 8th and 13th centuries.

The remaining towers were dedicated to different god. The largest tower was built in honor of Lady Thien Y. The 22.5m high tower contains her sandstone statue sitting on Buddha's throne. The 2.6m high statue has 10 hands, holding specific objects illustrating the power of Buddha.

The tour to Ponagar Cham Towers lasted 5 hours. I was rather tired, but the tour was enjoyable, memorable and informative.

Tạm dịch: 

Giới thiệu ngắn gọn:
• Tour ngắn đến Tháp Chàm Ponagar ở Nha Trang
• Ví dụ về kiến trúc Chăm ở miền Trung Việt Nam
• Bao gồm 4 tòa tháp
• Nằm trên Đồi Đá Cẩm Thạch, cách Nha Trang 2km về phía bắc
• Được xây dựng từ thế kỷ 8 đến 13
• Mỗi tháp dành riêng cho một vị thần khác nhau
• Tháp lớn nhất cao 22,5m, được xây dựng để tôn vinh Đức Mẹ Thiên Y, chứa tượng sa thạch, ngồi trên ngai vàng của Đức Phật
• Tượng cao 2,6m, với 10 tay, cầm đồ vật, minh họa sức mạnh của Đức Phật
Tóm tắt chuyến thăm:
• Kéo dài 5 giờ
• Mệt mỏi nhưng thú vị, đáng nhớ

Năm ngoái, trong chuyến đi đến Nha Trang, tôi đã có một chuyến đi ngắn đến Tháp Chàm Ponagar, một trong những ví dụ đẹp nhất về kiến trúc Chăm ở miền Trung Việt Nam.

Tháp Chàm Ponagar bao gồm bốn tòa tháp. Chúng nằm trên Đồi Đá Cẩm Thạch, cách Nha Trang 2 km về phía bắc. Chúng được xây dựng giữa thế kỷ 8 và 13.

Các tháp còn lại được dành riêng cho thần khác nhau. Tòa tháp cao nhất được xây dựng để tôn vinh Đức Mẹ Thiên Y. Tháp cao 22,5m chứa bức tượng bằng đá sa thạch của bà ngồi trên ngai vàng của Đức Phật. Bức tượng cao 2,6m có 10 tay, giữ các vật thể cụ thể minh họa sức mạnh của Đức Phật.

Tour du lịch đến Tháp Chàm Ponagar kéo dài 5 giờ. Tôi đã khá mệt mỏi, nhưng chuyến đi  thật thú vị, đáng nhớ và cung cấp nhiều thông tin.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 22 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí