Tiếng Anh lớp 11

Unit 2: Personnal Experiences - Kinh nghiệm cá nhân

Writing - Unit 2 trang 28 SGK Tiếng Anh 11

Bình chọn:
4.1 trên 63 phiếu

Writing a personal letter about a past experience. (Viết một là thư cá nhân về một điều trải qua trong quá khứ.)

Write a letter to your pen friend telling him/her about one of your most memorable past experiences. Your letter should include the following main points:

when it happened

where it happened

how it happened

who was involved

how the experience affected you

Tạm dịch: 

Viết một lá thư cho người bạn tâm thư của em để kể cho bạn ấy về một trong những kỉ niệm khó quên của bạn. Lá thư của bạn nên bao gồm những ý chính sau

- nó xảy ra khi nào

- nó xảy ra ở đâu

- nó diễn ra như thế nào

- có ai tham gia

- trải nghiệm tác động đến bạn thế nào

Hướng dẫn giải:

Dear Huong,

Last night I had a scary dream. I was walking along an empty street late at night. Suddenly a lion appeared at the end of the street. He ran toward me with his big mouth open and sharp teeth. He roared and jumped upon me. I screamed loudly and awoke. I'm still frightened now. By the way, do you have similar problems now? Write to me as soon as possible.

Your friend,

 Xuan

Tạm dịch: 

Hương thân mến,

Tối qua mình đã có một giấc mơ đáng sợ. Mình đang đi bộ trên một con đường vắng vẻ lúc tối muộn. Đột nhiên một con sư tử xuất hiện. Nó chạy về phía mình với cái mồm mở to và hàm răng sắc. Nó gầm lên và nhảy lên người mình. Mình hét to lên và thức giấc. Bây giờ mình vẫn rất sợ. À này, bạn có những vấn đề tương tự không? Viết cho mình sớm nhất có thể nhé. 

Bạn của bạn, 

Xuân

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Language Focus - Unit 2 trang 29 SGK Tiếng Anh 11 Language Focus - Unit 2 trang 29 SGK Tiếng Anh 11

Use the correct present tense forms of the verbs in brackets in the story below. The first one has been done for you as an example,

Xem chi tiết
Listening - Unit 2 trang 27 SGK Tiếng Anh 11 Listening - Unit 2 trang 27 SGK Tiếng Anh 11

Work in goups. Look at the picture and say what is happening in it.

Xem chi tiết
Speaking - Unit 2 trang 25 SGK Tiếng Anh 11 Speaking - Unit 2 trang 25 SGK Tiếng Anh 11

Work in pairs. Match the things you might have done or experienced in box A with how the experience might have affected you in box B.

Xem chi tiết
Reading - Unit 2 trang 22 SGK Tiếng Anh 11 Reading - Unit 2 trang 22 SGK Tiếng Anh 11

Work in pairs. Look at the pictures below and guess what is happening in the each of them.

Xem chi tiết
Reading - Unit 4 trang 46 SGK Tiếng Anh 11 Reading - Unit 4 trang 46 SGK Tiếng Anh 11

Read following saving and explain what it means. (Đọc câu nói sau và giải thích ý nghĩa của nó.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 4 trang 51 SGK Tiếng Anh 11 Listening - Unit 4 trang 51 SGK Tiếng Anh 11

Tick (✓) the best answer to the questions that suit you. (Đánh dấu (✓) câu trả lời tốt nhất cho các câu hỏi phù hợp với bạn.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 6 trang 66 SGK Tiếng Anh 11 Reading - Unit 6 trang 66 SGK Tiếng Anh 11

Look at the photos. Match each of them with the words in the box below.(Nhìn các bức ảnh. Ghép mỗi hình phù hợp với những cụm từ trong khung dưới đây.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 4 trang 52 SGK Tiếng Anh 11 Writing - Unit 4 trang 52 SGK Tiếng Anh 11

Read the letter and underline the sentences that express ihe following points: (Đọc lá thư và nhấn mạnh các câu thể hiện những điểm sau đây.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu