Tiếng Anh lớp 11

Unit 14: Recreation - Sự giải trí

Grammar - Unit 14 tiếng Anh 11

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Khi có 2 chủ từ nối bởi EITHER ... OR. động từ số ít hay số nhiều sẽ phụ thuộc vào chủ từ đứng sau Or là số ít hay số nhiều.

GRAMMAR

Paired Conjunctions (Các cặp liên từ)

-   Both... and (cả ... và).

-   Not only/but also (không, những... mà còn).

-  Either... or (hoặc ... hay là).

-Neither... nor (cả... và... đều không).

1. EITHER + DANH TỪ+ OR + DANH TỪ

Khi có 2 chủ từ nối bởi EITHER ... OR. động từ số ít hay số nhiều sẽ phụ thuộc vào chủ từ đứng sau Or là số ít hay số nhiều.

e.g: - Either Uyen or Trang is here.

(Hoặc Uyên hoặc Trang ở đây.)

-  Either Uyên or her friends are here.

(Hoặc Uyên hoặc bạn bè của cô đang ở đây.)

2. NOT ONLY + DANH TỪ+ BUT ALSO + DANH TỪ

Khi có 2 chủ từ nối bởi NOT ONLY... BUT ALSO, động từ số ít hay số nhiều sẽ phụ thuộc vào chủ từ đứng sau But also là số ít hay số nhiều.

e.g: - Not only Mr. Park but also Huong was surprised.

(Không chỉ ông Park mà Hương cũng đã rất ngạc nhiên.)

-  Not only Mr. Park but also the students were surprised.

(Không chỉ ông Park mà các sinh viên cũng đã rất ngạc nhiên.)

3. NEITHER + DANH TỪ + NOR + DANH TỪ

Khi có 2 chủ từ nối bởi NEITHER... NOR. động từ số ít hay số nhiều sẽ phụ thuộc vào chủ từ đứng sau Nor là số ít hay số nhiều.

e.g: - Neither Jackie nor Pat is going to 20 to work tomorrow.

(Cả Jackie cũng như Par không đi làm vào ngày mai.)

-  Neither Jackie nor the tutors are going to go to work tomorrow.

(Không phải Jackie cũng không phải các trợ giáo sẽ đi làm vào ngày mai.)

4. BOTH + DANH TỪ+ AND + D ANH TỪ

Khi có 2 chủ từ nối bởi BOTH... AND, động từ luôn luôn là số nhiều.

e.g: Both my father and my moiher are over 50 years old.

(Cả cha tôi và mẹ tôi đều trên 50 tuổi.)

Các bài liên quan:

Reading - Unit 14 trang 154 tiếng Anh 11 Reading - Unit 14 trang 154 tiếng Anh 11

Work in pairs. Which of the following leisure activities do you think. British people often do in their spare time?

Xem chi tiết
Speaking - Unit 14 trang 157 tiếng Anh 11 Speaking - Unit 14 trang 157 tiếng Anh 11

The following are some phrases that can be used to express agreement or disagreement.

Xem chi tiết
Listening - Unit 14 trang 158 tiếng Anh 11 Listening - Unit 14 trang 158 tiếng Anh 11

Work in pairs. What can you see in the two pictures above? (Làm việc theo cặp. Những gì bạn có thể thấy trong hai bức tranh trên?)

Xem chi tiết
Writing - Unit 14 trang159 tiếng Anh 11 Writing - Unit 14 trang159 tiếng Anh 11

Last weekend, class 11A2 went to Ba Vi for a camping holiday. Below are some of their activities during their two-day holiday. Match them with the correct pictures.

Xem chi tiết
Reading - Unit 8 trang 90 tiếng Anh 11 Reading - Unit 8 trang 90 tiếng Anh 11

Look at the picture and discuss the questions. (Làm việc theo cặp. Hãy nhìn hình và thảo luận các câu hỏi sau.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 8 trang 94 tiếng Anh 11 Listening - Unit 8 trang 94 tiếng Anh 11

Guess which of the following activities the Japanese often do on their New Year's Days. (Làm việc theo cặp. Hãy đoán người Nhật thường làm hoạt động nào sau đây trong ngày nghỉ năm mới của họ.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 1 trang 17 SGK Tiếng Anh 11 Listening - Unit 1 trang 17 SGK Tiếng Anh 11

Work in pairs. Ask and answer the following questions.

Xem chi tiết
Writing - Unit 8 trang 96 tiếng Anh 11 Writing - Unit 8 trang 96 tiếng Anh 11

Write a description of one of the popular celebrations in Vietnam (e.g. Mid- Autumn Festival, National Independence Day, Teachers' Day, Women’s Day, etc.).

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng