Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Con chó Bấc Văn 9

Đề bài

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tiếng gọi nơi hoang dã thuộc thể loại truyện ngắn, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đoạn trích thể hiện sức mạnh của chú chó hoang dã trong việc kéo xe, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Có ý kiến cho rằng, tác phẩm thành công phần lớn nhờ vào tình cảm nhân hậu của tác giả với loài vật, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 :

Con chó Bấc là sáng tác của ai?

 • A.

  Giắc Lân-đân

 • B.

  Đi – phô

 • C.

  Mô pa-xăng

 • D.

  Ta-go

Câu 5 :

Văn bản Con chó Bấc được trích từ tác phẩm nào?

 • A.

  Chó hoang Đin-gô

 • B.

  Chiếc lá cuối cùng

 • C.

  Cố hương

 • D.

  Tiếng gọi nơi hoang dã

Câu 6 :

Phương thức biểu đạt chủ yếu của Con chó Bấc?

 • A.

  Tự sự

 • B.

  Nghị luận

 • C.

  Thuyết minh

 • D.

  Hành chính, công vụ

Câu 7 :

Văn bản trích có thể chia làm mấy phần?

 • A.

  Hai

 • B.

  Ba

 • C.

  Bốn

 • D.

  Không thể phân chia được

Câu 8 :

Nội dung chính của đoạn trích?

 • A.

  Kể về hoàn cảnh của con chó Bấc

 • B.

  Miêu tả tình cảm của chó Bấc đối với ông chủ

 • C.

  Miêu tả tình cảm của ông chủ đối với chó Bấc

 • D.

  Miêu tả tình cảm của những con người

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tiếng gọi nơi hoang dã thuộc thể loại truyện ngắn, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Văn bản thuộc thể loại tiểu thuyết

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đoạn trích thể hiện sức mạnh của chú chó hoang dã trong việc kéo xe, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Trong đoạn trích không tái hiện điều này.

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Có ý kiến cho rằng, tác phẩm thành công phần lớn nhờ vào tình cảm nhân hậu của tác giả với loài vật, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Nhờ vào tình cảm nhân hậu của tác giả với loài vật, mà tác giả mới khắc họa sinh động về loài vật và tạo nên thành công của truyện.

Câu 4 :

Con chó Bấc là sáng tác của ai?

 • A.

  Giắc Lân-đân

 • B.

  Đi – phô

 • C.

  Mô pa-xăng

 • D.

  Ta-go

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại tên tác giả

Lời giải chi tiết :

Văn bản trên là của tác giả Giắc Lân-đân

Câu 5 :

Văn bản Con chó Bấc được trích từ tác phẩm nào?

 • A.

  Chó hoang Đin-gô

 • B.

  Chiếc lá cuối cùng

 • C.

  Cố hương

 • D.

  Tiếng gọi nơi hoang dã

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Con chó Bấc là đoạn trích trong tác phẩm Tiếng gọi nơi hoang dã 

Câu 6 :

Phương thức biểu đạt chủ yếu của Con chó Bấc?

 • A.

  Tự sự

 • B.

  Nghị luận

 • C.

  Thuyết minh

 • D.

  Hành chính, công vụ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại các phương thức biểu đạt đã học

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chủ yếu của văn bản là tự sự

Câu 7 :

Văn bản trích có thể chia làm mấy phần?

 • A.

  Hai

 • B.

  Ba

 • C.

  Bốn

 • D.

  Không thể phân chia được

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại bố cục văn bản

Lời giải chi tiết :

 Văn bản trích có thể chia làm 3 phần

Câu 8 :

Nội dung chính của đoạn trích?

 • A.

  Kể về hoàn cảnh của con chó Bấc

 • B.

  Miêu tả tình cảm của chó Bấc đối với ông chủ

 • C.

  Miêu tả tình cảm của ông chủ đối với chó Bấc

 • D.

  Miêu tả tình cảm của những con người

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích miêu tả tình cảm của ông chủ đối với chó Bấc