Trắc nghiệm Phân tích chi tiết đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Nhân vật ông Ngư trong Lục Vân Tiên gặp nạn không mang đặc điểm tính cách nào sau đây

 • A.

  Là con người lương thiện, hiền lành, tốt bụng

 • B.

  Tính ích kỉ, nhỏ nhen, độc ác

 • C.

  Là con người trọng nghĩa khinh tài, không màng danh lợi

 • D.

  Là một con người yêu lao động, yêu cuộc sống.

Câu 2 :

Nhận định nào nói đúng nhất tính cách ông Ngư thể hiện qua những lời nói của nhân vật này?

 • A.

  Là nhân vật có tấm lòng bao dung.

 • B.

  Là người có lòng hào hiệp.

 • C.

  Là người có tấm lòng nhân ái.

 • D.

  Tất cả đều đúng

Câu 3 :

Nhận định nào nói đúng nhất về ngôn ngữ của đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn?

 • A.

  Dân dã, bình dị

 • B.

  Giàu cảm xúc, khoáng đạt

 • C.

  Cả A và B đều đúng

 • D.

  Cả A và B đều sai

Câu 4 :

Nhận định nào nói đúng nhất thái độ của tác giả thể hiện qua việc miêu tả cuộc sống của ông Ngư?

 • A.

  Gửi gắm khát vọng sống và niềm tin vào cái thiện.

 • B.

  Trân trọng ước mơ của người lao động bình dị.

 • C.

  Thi vị hóa cuộc sống của người lao động bình thường.

 • D.

  Cả A, B, C đều đúng.

Câu 5 :

Các tình tiết của đoạn trích này giống với môtip nào trong truyện cổ dân gian mà em biết?

 • A.

  Người nghèo khổ nhưng chăm chỉ nên được đền bù xứng đáng.

 • B.

  Người xinh đẹp nhưng đội lốt xấu xí.

 • C.

  Người tốt bị hãm hại nhưng lại được cứu giúp, hỗ trợ.

 • D.

  Dũng sĩ cứu người gặp nạn và được trả ơn.

Câu 6 :

Đoạn trích “Lục Vân Tiên gặp nạn” kể lại sự việc cụ thể nào?

 • A.

  Lục Vân Tiên bị Trịnh Hâm đẩy xuống sông và được ông chài vớt.

 • B.

  Lục Vân Tiên bị Trịnh Hâm cướp hết đồ đạc.

 • C.

  Lục Vân Tiên và tiểu đồng bị Trịnh Hâm đẩy xuống sông.

 • D.

  Lục Vân Tiên bị tiểu đồng đẩy xuống sông và được giao long cứu.

Câu 7 :

Trịnh Hâm trong đoạn trích này hiện lên là một người?

 • A.

  Vô cùng độc ác, bất nhân, bất nghĩa.

 • B.

  Hiền lành, lương thiện

 • C.

   Khôn khéo, quyết đoán, lắm mưu mô.

 • D.

  Nông nổi, bồng bột nhất thời.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhân vật ông Ngư trong Lục Vân Tiên gặp nạn không mang đặc điểm tính cách nào sau đây

 • A.

  Là con người lương thiện, hiền lành, tốt bụng

 • B.

  Tính ích kỉ, nhỏ nhen, độc ác

 • C.

  Là con người trọng nghĩa khinh tài, không màng danh lợi

 • D.

  Là một con người yêu lao động, yêu cuộc sống.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nhân vật ông ngư không có ích kỉ, nhỏ nhen, độc ác 

Câu 2 :

Nhận định nào nói đúng nhất tính cách ông Ngư thể hiện qua những lời nói của nhân vật này?

 • A.

  Là nhân vật có tấm lòng bao dung.

 • B.

  Là người có lòng hào hiệp.

 • C.

  Là người có tấm lòng nhân ái.

 • D.

  Tất cả đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tất cả các nhận định trên đều đúng khi nói về ông ngư

Câu 3 :

Nhận định nào nói đúng nhất về ngôn ngữ của đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn?

 • A.

  Dân dã, bình dị

 • B.

  Giàu cảm xúc, khoáng đạt

 • C.

  Cả A và B đều đúng

 • D.

  Cả A và B đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích nổi bật với ngôn ngữ bình dị, khoáng đạt

Câu 4 :

Nhận định nào nói đúng nhất thái độ của tác giả thể hiện qua việc miêu tả cuộc sống của ông Ngư?

 • A.

  Gửi gắm khát vọng sống và niềm tin vào cái thiện.

 • B.

  Trân trọng ước mơ của người lao động bình dị.

 • C.

  Thi vị hóa cuộc sống của người lao động bình thường.

 • D.

  Cả A, B, C đều đúng.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và xét xem đâu là thái độ của tác giả

Lời giải chi tiết :

Các nhận định trên đều nói đúng về thái độ của tác giả gửi gắm qua nhân vật ông ngư

Câu 5 :

Các tình tiết của đoạn trích này giống với môtip nào trong truyện cổ dân gian mà em biết?

 • A.

  Người nghèo khổ nhưng chăm chỉ nên được đền bù xứng đáng.

 • B.

  Người xinh đẹp nhưng đội lốt xấu xí.

 • C.

  Người tốt bị hãm hại nhưng lại được cứu giúp, hỗ trợ.

 • D.

  Dũng sĩ cứu người gặp nạn và được trả ơn.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ, nhớ nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích có motif người tốt bị hãm hại nhưng lại được cứu giúp, hỗ trợ

Câu 6 :

Đoạn trích “Lục Vân Tiên gặp nạn” kể lại sự việc cụ thể nào?

 • A.

  Lục Vân Tiên bị Trịnh Hâm đẩy xuống sông và được ông chài vớt.

 • B.

  Lục Vân Tiên bị Trịnh Hâm cướp hết đồ đạc.

 • C.

  Lục Vân Tiên và tiểu đồng bị Trịnh Hâm đẩy xuống sông.

 • D.

  Lục Vân Tiên bị tiểu đồng đẩy xuống sông và được giao long cứu.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích “Lục Vân Tiên gặp nạn” kể lại sự việc Lục Vân Tiên bị Trịnh Hâm đẩy xuống sông và được ông chài vớt.

Câu 7 :

Trịnh Hâm trong đoạn trích này hiện lên là một người?

 • A.

  Vô cùng độc ác, bất nhân, bất nghĩa.

 • B.

  Hiền lành, lương thiện

 • C.

   Khôn khéo, quyết đoán, lắm mưu mô.

 • D.

  Nông nổi, bồng bột nhất thời.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại những hành động của Trịnh Hâm

Lời giải chi tiết :

Trịnh Hâm trong đoạn trích này hiện lên là một người vô cùng độc ác, bất nhân, bất nghĩa.