Trắc nghiệm Tác giả Nguyễn Thành Long Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Nguyễn Thành Long sinh ra ở đâu?

 • A.

  Đà Nẵng

 • B.

  Huế

 • C.

  Quảng Nam

 • D.

  Sài Gòn

Câu 2 :

Nguyễn Thành Long xuất thân từ gia đình như thế nào?

 • A.

  Gia đình quan lại sa sút

 • B.

  Gia đình quý tộc

 • C.

  Gia đình nghèo

 • D.

  Gia đình viên chức nhỏ

Câu 3 :

Năm 18 tuổi, ông học tập ở đâu?

 • A.

   Hà Nội

 • B.

  Sài Gòn

 • C.

  Huế

 • D.

  Đà Nẵng

Câu 4 :

Nguyễn Thành Long bắt đầu viết văn khi nào?

 • A.

  Trước CMT8

 • B.

  Sau CMT8

 • C.

  Trong kháng chiến chống Mỹ

 • D.

  Khi đất nước hòa bình

Câu 5 :

Sau kháng chiến chống Pháp, Nguyễn Thành Long làm công việc gì?

 • A.

   Sáng tác văn chương

 • B.

  Biên tập

 • C.

  Dạy học

 • D.

  Tất cả các đáp án trên

Câu 6 :

Nguyễn Thành Long chuyên viết thể loại nào?

 • A.

  Thơ và ký

 • B.

  Truyện ngắn và ký

 • C.

  Truyện ngắn và tiểu thuyết

 • D.

  Truyện ngắn và thơ

Câu 7 :

Đâu không phải là tác phẩm của Nguyễn Thành Long?

 • A.

  Vợ nhặt

 • B.

  Giữa trong xanh

 • C.

  Bát cơm cụ Hồ

 • D.

  Gió bấc gió nồm

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nguyễn Thành Long sinh ra ở đâu?

 • A.

  Đà Nẵng

 • B.

  Huế

 • C.

  Quảng Nam

 • D.

  Sài Gòn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Thành Long sinh ra ở Quảng Nam

Câu 2 :

Nguyễn Thành Long xuất thân từ gia đình như thế nào?

 • A.

  Gia đình quan lại sa sút

 • B.

  Gia đình quý tộc

 • C.

  Gia đình nghèo

 • D.

  Gia đình viên chức nhỏ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ông sinh ra trong một gia đình viên chức nhỏ

Câu 3 :

Năm 18 tuổi, ông học tập ở đâu?

 • A.

   Hà Nội

 • B.

  Sài Gòn

 • C.

  Huế

 • D.

  Đà Nẵng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Năm 18 tuổi, ông chuyển ra học tập ở Hà Nội

Câu 4 :

Nguyễn Thành Long bắt đầu viết văn khi nào?

 • A.

  Trước CMT8

 • B.

  Sau CMT8

 • C.

  Trong kháng chiến chống Mỹ

 • D.

  Khi đất nước hòa bình

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sau CMT8, Nguyễn Thành Long bắt đầu hoạt động văn nghệ và viết văn

Câu 5 :

Sau kháng chiến chống Pháp, Nguyễn Thành Long làm công việc gì?

 • A.

   Sáng tác văn chương

 • B.

  Biên tập

 • C.

  Dạy học

 • D.

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sau chống Pháp, Nguyễn Thành Long làm việc ở nhà xuất bản, có thời gian ông tham gia dạy học ở trường viết văn Nguyễn Du.

Câu 6 :

Nguyễn Thành Long chuyên viết thể loại nào?

 • A.

  Thơ và ký

 • B.

  Truyện ngắn và ký

 • C.

  Truyện ngắn và tiểu thuyết

 • D.

  Truyện ngắn và thơ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Thành Long chuyên viết thể loại truyện ngắn và ký

Câu 7 :

Đâu không phải là tác phẩm của Nguyễn Thành Long?

 • A.

  Vợ nhặt

 • B.

  Giữa trong xanh

 • C.

  Bát cơm cụ Hồ

 • D.

  Gió bấc gió nồm

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Vợ nhặt là truyện ngắn của Kim Lân