Trắc nghiệm Tác giả Nguyễn Quang Sáng Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Nguyễn Quang Sáng sinh ra ở đâu?

 • A.

  Đà Nẵng

 • B.

  Huế

 • C.

  An Giang

 • D.

  Sài Gòn

Câu 2 :

Nguyễn Quang Sáng xung phong vào bộ đội khi nào?

 • A.

  Trước CMT8

 • B.

  Sau CMT8

 • C.

  Trong kháng chiến chống Mỹ

 • D.

  Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Sau kháng chiến chống Pháp, ông theo đơn vị tập kết ra Bắc, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nguyễn Quang Sáng từng giữ chức Chủ tịch Hội nhà văn TP. Hồ Chí Minh, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 :

Sau ngày thống nhất đất nước, Nguyễn Quang Sáng chuyển công tác đi đâu?

 • A.

   Đà Nẵng

 • B.

  Huế

 • C.

  Hồ Chí Minh

 • D.

   An Giang

Câu 6 :

Nguyễn Quang Sáng chuyên viết thể loại nào?

 • A.

  Thơ và ký

 • B.

  Truyện ngắn và ký

 • C.

  Truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản

 • D.

  Truyện ngắn và thơ

Câu 7 :

Nguyễn Quang Sáng chuyên viết đề tài gì?

 • A.

  Bộ đội

 • B.

  Con người Nam Bộ

 • C.

  Người nông dân

 • D.

  Tầng lớp trí thức

Câu 8 :

Nguyễn Quang Sáng Được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A.

  2000

 • B.

  2001

 • C.

  2002

 • D.

  2003

Câu 9 :

Đâu không phải là tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng?

 • A.

  Người quê hương

 • B.

  Giữa trong xanh

 • C.

  Đất lửa

 • D.

  Chiếc lược ngà

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nguyễn Quang Sáng sinh ra ở đâu?

 • A.

  Đà Nẵng

 • B.

  Huế

 • C.

  An Giang

 • D.

  Sài Gòn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Quang Sáng sinh ra ở An Giang

Câu 2 :

Nguyễn Quang Sáng xung phong vào bộ đội khi nào?

 • A.

  Trước CMT8

 • B.

  Sau CMT8

 • C.

  Trong kháng chiến chống Mỹ

 • D.

  Tất cả các đáp án trên đều sai

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Quang Sáng xung phong vào bộ đội năm 1946 => sau CMT8

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Sau kháng chiến chống Pháp, ông theo đơn vị tập kết ra Bắc, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Sau kháng chiến chống Pháp, ông theo đơn vị tập kết ra Bắc và công tác tại Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nguyễn Quang Sáng từng giữ chức Chủ tịch Hội nhà văn TP. Hồ Chí Minh, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Nguyễn Quang Sáng từng giữ chức Chủ tịch Hội nhà văn TP. Hồ Chí Minh các khóa 1, 2, 3.

Câu 5 :

Sau ngày thống nhất đất nước, Nguyễn Quang Sáng chuyển công tác đi đâu?

 • A.

   Đà Nẵng

 • B.

  Huế

 • C.

  Hồ Chí Minh

 • D.

   An Giang

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sau ngày thống nhất đất nước, Nguyễn Quang Sáng chuyển công tác vào TP. Hồ Chí Minh.

Câu 6 :

Nguyễn Quang Sáng chuyên viết thể loại nào?

 • A.

  Thơ và ký

 • B.

  Truyện ngắn và ký

 • C.

  Truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản

 • D.

  Truyện ngắn và thơ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Thành Long chuyên viết thể loại truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản

Câu 7 :

Nguyễn Quang Sáng chuyên viết đề tài gì?

 • A.

  Bộ đội

 • B.

  Con người Nam Bộ

 • C.

  Người nông dân

 • D.

  Tầng lớp trí thức

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Quang Sáng chuyên viết đề tài con người Nam Bộ

Câu 8 :

Nguyễn Quang Sáng Được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A.

  2000

 • B.

  2001

 • C.

  2002

 • D.

  2003

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Quang Sáng Được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 2000

Câu 9 :

Đâu không phải là tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng?

 • A.

  Người quê hương

 • B.

  Giữa trong xanh

 • C.

  Đất lửa

 • D.

  Chiếc lược ngà

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Giữa trong xanh là truyện ngắn của Nguyễn Thành Long