Trả lời tìm hiểu thêm trang 32 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

Chất rắn có thể bị cắt thành những phần nhỏ hơn. Chất lỏng không dễ nén. Chất khí dễ nén. Ngoài ra, chất rắn, chất lỏng, chất khí còn có những đặc điểm nào khác?


Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Chất rắn có hình dạng và thể tích xác định.

- Chất lỏng dễ chảy, có thể tích xác định nhưng không có hình dạng xác định.

- Chất khí dễ lan tỏa, không có hình dạng và thể tích xác định


Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Sự đa dạng của chất