Trả lời vận dụng 2 trang 32 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

Tìm hiểu những chất quanh em để hoàn thành bảng theo gợi ý sau:


Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Thể rắn: có hình khối lượng, hình dạng và thể tích xác định

- Thể lỏng: có khối lượng và thể tích xác định, có hình dạng của vật chứa nó, dễ chảy

- Thể khí: có khối lượng xác định nhưng không có hình dạng và thể tích xác định

Lời giải chi tiết

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Sự đa dạng của chất