Trả lời câu hỏi trang 31 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

Kể tên một số chất rắn, chất lỏng, chất khí mà em biết.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Chất rắn: có khối lượng, hình dạng và thể tích xác định

- Chất lỏng: có khối lượng và thể tích xác định. Chất lỏng không có hình dạng xác định mà có hình dạng của vật chứa nó. Chất lỏng dễ chảy

- Chất khí: có khối lượng xác định nhưng không có hình dạng và thể tích xác định. Chất khí có thể lan tỏa theo mọi hướng và chiếm toàn bộ thể tích bất kì vật nào chứa nó

Lời giải chi tiết

- Chất rắn: nhôm, sắt, đồng …

- Chất lỏng: nước cất, cồn (ethanol) …

Chất khí: khí hiđro (hyđrogen); khí oxi (oxygen), khí cacbonic …


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Sự đa dạng của chất