Sự đa dạng của chất KHTN 6 Cánh diều


Lý thuyết Sự đa dạng của chất KHTN 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Bài 5: Sự đa dạng của chất

I. Chất ở xung quanh ta

- Xung quanh em có rất nhiều vật thể khác nhau:

  + Vật thể rất lớn: Mặt Trăng, Mặt Trời, các ngôi sao…

  + Vật thể rất nhỏ (mắt thường không thể thấy): vi khuẩn, virus…

  + Vật thể có sẵn trong tự nhiên (vật thể tự nhiên): đất, nước, cỏ, cây…

  + Vật thể do con người tạo ra (vật thể nhân tạo): quần áo, sách vở, nhà cửa…

- Mọi vật thể đều do chất tạo nên: cái cốc làm bằng thủy tinh

  + Một vật thể có thể do nhiều chất tạo nên: trong hạt gạo chứa một số chất như tinh bột, chất đạm

  + Một chất có thể có trong nhiều vật thể khác nhau như: như đồng có trong dây điện, pho tượng…

II. Ba thể của chất và đặc điểm của chúng

1. Thể rắn (solid, kí hiệu là s)

Ở điều kiện nhiệt độ phòng, chất ở thể rắn có thể gọi là chất rắn.

Đặc điểm:

- Có khối lượng, hình dạng và thể tích xác định.

- Các hạt liên kết chặt chẽ.

- Rất khó bị nén.

2. Thể lỏng (liquid, kỉ hiệu là l)

Ở điều kiện nhiệt độ phòng, chất ở thể lỏng có thể gọi là chất lỏng.

Đặc điểm:

- Có khối lượng và thể tích xác định.

- Hình dạng không xác định.

- Các hạt liên kết với nhau không chặt chẽ.

- Khó bị nén.

3. Thể khí hay hơi (gas, kí hiệu là g)

Ở điều kiện nhiệt độ phòng, chất ở thể khí có thể gọi là chất khí.

Đặc điểm:

- Có khối lượng xác định.

- Hình dạng và thể tích không xác định.

- Các hạt chuyển động tự do.

- Dễ bị nén.


 Sơ đồ tư duy: Sự đa dạng của chất

 


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Cánh Diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí