Trả lời vận dụng 1 trang 32 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

Vì sao phải giữ chất khí trong bình kín

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chất khí: có thể lan tỏa theo mọi hướng và chiếm toàn bộ thể tích bất kì vật nào chứa nó

Lời giải chi tiết

Vì chất khí có khối lượng xác định nhưng không có hình dạng và thể tích xác định. Chất  khí có thể lan tỏa theo mọi hướng và chiếm toàn bộ thể tích bất kì vật nào chứa nó

=> Phải giữ chất khí trong bình kín


Loigiaihay.comBình chọn:
4 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Sự đa dạng của chất