Tính chất và sự chuyển thể của chất KHTN 6 Cánh Diều


Lý thuyết Tính chất và sự chuyển thể của chất KHTN 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Bài 6: Tính chất và sự chuyển thể của chất

I. Tính chất của chất

- Giúp phân biệt chất này với chất khác. Bao gồm:

  + Tính chất vật lí: thể, màu sắc, mùi vị, khối lượng, thể tích, tính tan, tính dẻo, tính cứng, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, nhiệt độ sôi,…

  + Tính chất hóa học: khả năng chất bị biến đổi thành chất khác: khả năng cháy, khả năng bị phân hủy, khả năng tác dụng được với chất khác

II. Sự chuyển thể của chất

1. Sự nóng chảy và sự đông đặc

- Sự nóng chảy: sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng

Quá trình này xảy ra ở một nhiệt độ xác định gọi là nhiệt độ nóng chảy hay điểm nóng chảy.

VD: viên đá bị tan thành nước khi để ở nhiệt độ phòng

- Sự đông đặc: sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn

Quá trình này xảy ra ở một nhiệt độ xác định gọi là nhiệt độ đông đặc hay điểm đông đặc.

VD: khi nước được đưa vào ngăn đá của tủ lạnh tạo thành viên đá

2. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

- Sự bay hơi: sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi (khí)

VD: sau cơn mưa, vũng nước trên đường sẽ dần biến mất vì do một phần nước đã chuyển thành hơi nước

  + Sự bay hơi diễn ra nhanh khi: nhiệt độ cao, gió mạnh, diện tích mặt thoáng lớn

- Sự ngưng tụ: sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng

VD: hơi nước bay lên ngưng tụ tạo thành mây (là do các hạt nước li ti tạo thành)

3. Sự sôi

- Là sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi tạo ra các bọt khí, vừa bay hơi trên mặt thoáng, đồng thời nhiệt độ của nước không thay đổi.

- Sự sôi diễn ra ở nhiệt độ xác định và được gọi là nhiệt độ sôi

VD: nước tinh khiết có nhiệt độ sôi là 100oC

Sự ngưng tụ và sự bay hơi xảy ra tại mọi nhiệt độ còn sự sôi chỉ xảy ra ở nhiệt độ sôi.

 Sơ đồ tư duy: Tính chất và sự chuyển thể của chất


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Cánh Diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.