Trả lời luyện tập trang 33 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

Hãy kể thêm một số tính chất vật lí khác của chất mà em biết.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Một số tính chất vật lí khác của chất mà em biết: khối lượng riêng, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ đông đặc, tính ánh kim …


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu