Trả lời vận dụng trang 36 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

Trong sản xuất muối từ nước biển, quá trình chuyển thể nào của nước đã diễn ra?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sự bay hơi là sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi (khí)

Lời giải chi tiết

Trong sản xuất muối từ nước biển, đã diễn ra hiện tượng bay hơi. Khi gặp nhiệt độ cao, nước bay hơi còn lại là muối.


Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu