Trả lời luyện tập mục 2 trang 95 SGK KHTN 6 Cánh Diều.


So sánh sự khác nhau về cấu tạo của virus và vi khuẩn theo gợi ý trong bảng 16.2.

Đề bài

So sánh sự khác nhau về cấu tạo của virus và vi khuẩn theo gợi ý trong bảng 16.2.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lý thuyết cấu tạo của virus và vi khuẩn.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.5 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Cánh Diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí