Trả lời luyện tập mục 2 trang 95 SGK KHTN 6 Cánh Diều.


Đề bài

So sánh sự khác nhau về cấu tạo của virus và vi khuẩn theo gợi ý trong bảng 16.2.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lý thuyết cấu tạo của virus và vi khuẩn.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 16: Virus và vi khuẩn


Hỏi bài