Trả lời câu hỏi 1 mục 2 trang 94 SGK KHTN 6 Cánh Diều.


Đề bài

Quan sát hình 16.8 và nêu các thành phần cấu tạo của một vi khuẩn.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Các thành phần cấu tạo của một vi khuẩn:

- Thành tế bao bao bọc, bảo vệ bên ngoài màng tế bào.

- Màng tế bào

- Tế bào chất

- Vùng nhân chứa vật chất di truyền chưa có màng bao bọc


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 16: Virus và vi khuẩn


Hỏi bài