Trả lời câu hỏi mục 1 trang 92 SGK KHTN 6 Cánh Diều.


Đề bài

Quan sát hình 16.1 và cho biết hình dạng của các virus (theo bảng 16.1).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 16: Virus và vi khuẩn


Hỏi bài