Trả lời câu hỏi 2 mục 2 trang 94 SGK KHTN 6 Cánh Diều.


Đề bài

Quan sát hình 16.9 và nêu các hình dạng khác nhau của vi khuẩn.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Vi khuẩn khác nhau rất đa dạng về hình dạng:  hình cầu dạng chuỗi, dạng tụ cầu, hình que, hình dấu phẩy, hình xoắn, hình có ống, hình có sợi...


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 16: Virus và vi khuẩn


Hỏi bài