Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 chân trời sáng tạo Chủ đề 2: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1 000 SGK ..

Toán lớp 3 trang 66 - Giảm một số đi một số lần - SGK Chân trời sáng tạo


Khi gieo mạ và cấy lúa bằng máy, một bác nông dân nhận thấy khối lượng lúa giảm được một nửa so với gieo cấy bằng tay

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Lấy  theo yêu cầu rồi nói (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Muốn giảm một số đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.

Lời giải chi tiết:

Khám phá

Khi gieo mạ và cấy lúa bằng máy, một bác nông dân nhận thấy khối lượng lúa giống giảm được một nửa so với gieo cấy bằng tay. Dưới đây là khối lượng lúa giống gieo cấy bằng tay, bằng máy và khối lượng lúa giống tiết kiệm được.

Số?

Phương pháp giải:

Khối lượng lúa giống gieo cấy bằng máy = Khối lượng lúa giống cấy bằng tay chia : 2

Khối lượng lúa giống tiết kiệm = Khối lượng lua giống gieo cấy bằng tay - Khối lượng lúa giống gieo cấy bằng máy

Lời giải chi tiết:

Khối lượng lúa giống gieo cấy bằng máy là 86 : 2 = 43 (kg)

Khối lượng lúa giống tiết kiệm được là 86 – 43 = 43 (kg)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm