Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 chân trời sáng tạo Chủ đề 4: Các số đến 100 000 SGK Toán lớp 3 Chân trời s..

Toán lớp 3 trang 58 - Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 - SGK Chân trời sáng tạo


Một gia đình nuôi bò sữa, tháng thứ nhất bán được 17 250 l sữa

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

28 136 + 30 742                                  62 517 + 36 531

10 508 + 5 010                                    7 712 + 80 854

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết phép cộng sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

>, <, = ?

a) 80 000 + 800 + 8 .?. 88 000

b) 65 000 + 200 .?. 60 000 + 5 200

c) 40 000 + 4 000 .?. 8 000

d) 33 000 + 300 .?. 3 333

Phương pháp giải:

- Tính giá trị các vế theo quy tắc đã học.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Mỗi số là giá trị của biểu thức nào?

Phương pháp giải:

Tính giá trị từng biểu thức rồi nối biểu thức đó với kết quả tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Chọn ý trả lời đúng.

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Lời giải chi tiết:

a) .?. – 11 800 = 6 900

    6 900 + 11 800 = 18 700

Chọn B.

b) .?. – 43 050 = 17 350

   17 350 + 43 050 = 60 400

Chọn C.

c) .?. + 7 000 = 10 000

    10 000 – 7 000 = 3 000

Chọn A.

d) 2 000 + .?. = 82 000

    82 000 – 2 000 = 80 000

Chọn B.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Một gia đình nuôi bò sữa, tháng thứ nhất bán được 17 250 $\ell $ sữa, tháng thứ hai bán được nhiều hơn tháng thứ nhất 270 $\ell $ sữa. Hỏi cả hai tháng gia đình đó bán được bao nhiêu lít sữa?

Phương pháp giải:

Bước 1: Số lít sữa tháng thứ hai bán được = số lít sữa tháng thứ nhất bán được + 270

Bước 2: Tính tổng số lít sữa cả hai tháng bán

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bài giải

Tháng thứ hai gia đình đó bán được số lít sữa là:

17 250 + 270 = 17 520 (lít)

Cả hai tháng gia đình đó bán được số lít sữa là:

17 250 + 17 520 = 34 770 (lít)

Đáp số: 34 770 lít sữa.


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay