Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 chân trời sáng tạo Chủ đề 2: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1 000 SGK ..

Toán lớp 5 trang 62 - Bảng nhân 7 - SGK Chân trời sáng tạo


Số? Tính nhẩm. Một khu vui chơi thiếu nhi có 7 xe hai bánh, số xe ba bánh gấp 3 lần số xe hai bánh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Đếm thêm 7 đơn vị rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đọc phép nhân trong bảng nhân 7 có tích là mỗi số dưới đây.

Phương pháp giải:

Học sinh đọc các phép nhân trong bảng nhân 7.

Luyện tập

Bài 1

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 7.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Số?

Phương pháp giải:

Để tìm số ngày ta lấy số tuần nhân với 7.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một khu vui chơi thiếu nhi có 7 xe hai bánh, số xe ba bánh gấp 3 lần số xe hai bánh. Hỏi khu vui chơi đó có bao nhiêu xe ba bánh?

Phương pháp giải:

Để tìm số xe ba bánh ta lấy số xe hai bánh nhân với 3.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bài giải

Khu vui chơi có số xe ba bánh là

7 x 3 = 21 (xe)

Đáp số: 21 xe ba bánh


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm