Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 chân trời sáng tạo Chủ đề 3: Các số đến 10 000 SGK Toán lớp 3 Chân trời sá..

Toán lớp 3 trang 37 - Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác - SGK Chân trời sáng tạo


Tính chu vi hình tứ giác có độ dài mỗi cạnh là 17 cm. Một vùng đất hình tứ giác có độ dài các cạnh lần lượt là 76 km, 51 km, 48 km và 75 km

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Bài 1

a) Đo độ dài các cạnh DE, EK, KD.

b) Tính chu vi hình tam giác DEK.

Phương pháp giải:

a) Dùng thước kẻ đo độ dài các cạnh DE, EK, KD.

b) Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình đó.

Lời giải chi tiết:

a) Đoạn thẳng DE dài 5 cm; đoạn thẳng EK dài 5 cm; đoạn thẳng KD dài 3 cm.

b) Chu vi hình tam giác DEK là 5 + 5 + 3 = 13 (cm)

Luyện tập

Bài 1

Tính chu vi hình tứ giác có độ dài mỗi cạnh là 17 dm.

Phương pháp giải:

Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó.

Lời giải chi tiết:

Cách 1:                                  

Chu vi hình tứ giác có độ dài mỗi cạnh 17 cm là:

17 x 4 = 68 (cm)

Đáp số: 68 cm 

Cách 2:                                                 

Chu vi hình tứ giác là:

17 + 17 + 17 + 17 = 68 (cm)

Đáp số: 68 cm

Bài 2

Một vùng đất hình tứ giác có độ dài các cạnh lần lượt là 76 km, 51 km, 48 km và 75 km. Tính chu vi vùng đất đó.

Phương pháp giải:

Chu vi vùng đất hình tứ giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó.

Lời giải chi tiết:

Chu vi vùng đất đó là:

76 + 51 + 48 + 75 = 250 (km)

Đáp số: 250 km.

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm