Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 chân trời sáng tạo Ôn tập cuối năm SGK Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Toán lớp 3 trang 78 - Ôn tập các số trong phạm vi 100 000 - SGK Chân trời sáng tạo


Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 54 726, 9 895, 56 034, 54 717.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Thực hiện các yêu cầu sau.

a) Đọc số: 68 754, 90 157, 16 081, 2 023, 495.

b) Viết số.

  • Bảy mươi nghìn sáu trăm ba mươi tám.
  • Chín trăm linh năm.
  • Sáu nghìn hai trăm bảy mươi.
  • Một trăm nghìn.

c) Viết các số 741, 2 084, 54 692 thành tổng (theo mẫu).

Phương pháp giải:

- Đọc số hoặc viết số theo thứ tự từ trái sang phải.

- Xác định số chục nghìn, số nghìn, số trăm, số chục, số đơn vị của mỗi số rồi viết thành tổng theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a)

68 754: Sáu mươi tám nghìn bảy trăm năm mươi tư.

90 157: Chín mươi nghìn một trăm năm mươi bảy.

16 081: Mười sáu nghìn không trăm tám mươi mốt.

2 023: Hai nghìn không trăm hai mươi ba.

495: Bốn trăm chín mươi lăm.

b) Viết số.

  • Bảy mươi nghìn sáu trăm ba mươi tám: 70 638.
  • Chín trăm linh năm: 905.
  • Sáu nghìn hai trăm bảy mươi: 6 270.
  • Một trăm nghìn: 100 000.

c) 741 = 700 + 40 + 1.

    2 084 = 2 000 + 80 + 4.

    54 692 = 50 000 + 4 000 + 600 + 90 + 2.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

a) Đếm thêm 10 000 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

b) Đếm thêm 5 000 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Số 91 171 đọc là chín mươi mốt nghìn một trăm bảy mươi mốt.

b) Số tám nghìn không trăm năm mươi tư viết là 80 504.

c) Số gồm 3 chục nghìn và 3 chục viết là 3 030.

d) 2 050 = 2 000 + 50.

Phương pháp giải:

- Đọc hoặc viết số theo thứ tự từ trái sang phải.

- Xác định giá trị của mỗi chữ số rồi viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

Lời giải chi tiết:

a) Đúng

b) Sai (Số tám nghìn không trăm năm mươi tư viết là 8 054).

c) Sai (Số gồm 3 chục nghìn và 3 chục viết là 30 030).

d) Đúng

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Tìm số phù hợp với mỗi tổng.

Phương pháp giải:

Tính tổng rồi nối với kết quả phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Chọn ý trả lời đúng.

Phương pháp giải:

a) Số liền trước của một số kém số đó 1 đơn vị.

b) Số tròn chục là số có chữu số hàng đơn vị bằng 0.

c)  Khi làm tròn số lên đến hàng chục nghìn, ta so sánh chữ số hàng nghìn với 5. Nếu chữ số hàng nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

d) Dựa vào kiến thức về số tự nhiên để tìm số lớn nhất có năm chữ số.

Lời giải chi tiết:

Bài 6

Video hướng dẫn giải

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 54 726, 9 895, 56 034, 54 717.

Phương pháp giải:

So sánh các số rồi viết các số theo thứ tự từ tăng dần.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 9 895 < 54 717 < 54 726 < 56 034.

Vậy sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn là: 9 895; 54 717; 54 726; 56 034.

Thử thách

Video hướng dẫn giải

Thay các tấm bìa có dấu ? bằng hai tấm bìa nào bên dưới để được các số sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé?

Phương pháp giải:

So sánh các số rồi chọn 2 số thay vào dấu ? để được các số sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé.

Lời giải chi tiết:

Ta có 71 403 > 41 370 > 37 014 > 34 107

Ta có kết quả:


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt,bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.