Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 chân trời sáng tạo Chủ đề 3: Các số đến 10 000 SGK Toán lớp 3 Chân trời sá..

Toán lớp 3 trang 24 - Mi-li-lít - SGK Chân trời sáng tạo


Mỗi bình đựng bao nhiêu nước? Đọc dung tích ghi trên một vài hộp sữa, chai nước. Dùng bình có vạch chia mi-li-lít để nhận biết dung tích của một cốc nước, dung tích bình nước của em

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Bài 1

Mỗi bình đựng bao nhiêu nước? (Viết theo mẫu)

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định số ml nước trong mỗi bình (theo mẫu).

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đọc dung tích ghi trên một vài hộp sữa, chai nước.

Phương pháp giải:

Em dùng các chai nước, hộp sữa và đọc dung tích của mỗi loại.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Dùng bình có vạch chia mi-li-lít để nhận biết dung tích của một cốc nước, dung tích bình nước của em.

Phương pháp giải:

Em dùng bình có vạch chia mi-li-lít để xem cốc nước, bình nước của em đựng được bao nhiêu mi-li-nước.

Lời giải chi tiết:

Em tự thực hành.

Luyện tập

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Áp dụng kiến thức: 1$\ell $ = 1 000 ml

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Thay .?. bằng $\ell $ hay ml?

Phương pháp giải:

Em ước lượng dung tích của các đồ vật, sau đó điền đơn vị đo thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Mỗi bình biểu thị lượng nước các bạn đã uống. Mỗi bạn cần uống thêm bao nhiêu nữa để đủ 2 $\ell $ nước?

Phương pháp giải:

Bước 1: Quan sát tranh tìm lượng nước các bạn đã uống.

Bước 2: Tìm số nước cần uống thêm để đủ 2 lít nước.

Lời giải chi tiết:

Đổi 2 $\ell $ = 2 000 ml

Vân đã uống được 1 000 ml nước. Vậy Vân cần uống thêm lượng nước là 2 000 – 1 000 = 1 000 (ml)

Tuấn đã uống được 800 ml nước. Vậy Tuấn cần uống thêm lượng nước là  2 000 – 800 = 1 200 (ml)

Ta điền như sau:

Vân cần uống thêm 1 000 ml (1 lít) nước.

Tuấn cần uống thêm 1 200 ml (1 lít 200 ml) nước.

Bài 4

Mỗi bạn sẽ lấy hai bình nào để hai bạn có lượng nước bằng nhau?

Phương pháp giải:

- Xác định lượng nước ở mỗi bình.

- Tính nhẩm để tìm xác định các bình có tổng lượng nước bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Bình A chứa 900 ml nước.

Bình B chứa 700 ml nước.

Bình C chứa 800 ml nước.

Bình D chứa 600 ml nước.

Ta có 900 ml + 600 ml = 700 ml + 800 ml

Vậy 1 bạn sẽ lấy bình nước A và D, bạn còn lại lấy bình nước B và C thì hai bạn có lượng nước bằng nhau.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm