Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 chân trời sáng tạo Chủ đề 3: Các số đến 10 000 SGK Toán lớp 3 Chân trời sá..

Toán lớp 3 trang 30 - Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số - SGK Chân trời sáng tạo


Đặt tính rồi tính 8 444 : 7. Đúng hay sai? Sửa các câu sai cho đúng. Câu nào đúng, câu nào sai? a) Mỗi hộp sữa nặng 432 g. Vậy 3 hộp sữa như thế nặng hơn 1 kg.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

- Đặt tính phép chia.

- Thực hiện chia lần lượt từ trái qua phải.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

- Để tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

- Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đúng hay sai? Sửa các câu sai cho đúng.

Phương pháp giải:

Kiểm tra cách đặt tính rồi tính từ đó xác định các câu đúng hoặc sai.

Lời giải chi tiết:

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai. Ta sửa lại là:

Bài 3

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Mỗi hộp sữa nặng 432 g. Vậy 3 hộp sữa như thế nặng hơn 1 kg.

b) Chia đều 5 400 ml mật ong cho 8 gia đình. Mỗi gia đình được hơn 1 $\ell $ mật ong.

Phương pháp giải:

a) Đổi 1 kg = 1 000 g

3 hộp sữa nặng số gam là 432 x 3 = 1 296 (g)

Ta có 1 296 g > 1 000 g.

Vậy câu a đúng.

b) Mỗi gia đình được số ml mật ong là 5 400 : 8 = 675 (ml)

Đổi 1 $\ell $ = 1 000 ml. Ta có 675 ml < 1 000 ml.

Vậy b sai.

Bài 4

Số?

Phương pháp giải:

Thực hiện tính theo chiều mũi tên rồi viết kết quả thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Cô Lê lau dọn 6 căn phòng hết 3 giờ. Hỏi cô Lê mất bao nhiêu phút để lau dọn 1 căn phòng, biết thời gian lau dọn mỗi căn phòng là như nhau?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi 3 giờ ra đơn vị phút.

Bước 2: Tính thời gian lau dọn 1 phòng bằng cách lấy thời gian lau dọn 6 phòng chia cho 6.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

6 phòng: 3 giờ

1 phòng: … ? phút

Bài giải

Đổi: 3 giờ = 180 phút

Thời gian cô Lê lau dọn mỗi căn phòng là:

180 : 6 = 30 (phút)

Đáp số: 30 phút

Thử thách

Ai dành nhiều thời gian đọc sách hơn?

Cuối tuần hai chị em An và Bình thường dành ra một khoảng thời gian để đọc sách. Bình đọc sách từ 15 giờ 45 phút đến 16 giờ 45 phút. Chị An đọc sách từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút. Người dành nhiều thời gian cho việc đọc sách hơn là ..?..

Phương pháp giải:

Tính thời gian đọc sách của An và Bình rồi so sánh.

Lời giải chi tiết:

Bình đọc sách từ 15 giờ 45 phút đến 16 giờ 45 phút. Vậy Bình đọc sách trong 1 giờ (60 phút).

Chị An đọc sách từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút.  Vậy chị An đọc sách trong 2 giờ (120 phút).

Ta có 1 giờ < 2 giờ. Vậy người dành nhiều thời gian cho việc đọc sách hơn là chị An.

Vui học

Số?

Một con voi cân nặng 5 000 kg. Khối lượng con voi gấp 4 lần khối lượng con hươu cao cổ. Con hươu cao cổ nặng ..?.. kg.

Phương pháp giải:

Khối lượng con hươu cao cổ = Khối lượng con voi : 4

Lời giải chi tiết:

Khối lượng con hươu cao cổ là

5 000 : 4 = 1 250 (kg)

Vậy: Con hươu cao cổ nặng 1 250 kg.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm