Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 chân trời sáng tạo Chủ đề 3: Các số đến 10 000 SGK Toán lớp 3 Chân trời sá..

Toán lớp 3 trang 7 - Chục nghìn - SGK Chân trời sáng tạo


Viết và đọc các số tròn nghìn trong bảng dưới đây. Có mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị? Lấy các thẻ 1 000, 100, 10, 1 phù hợp với mỗi bảng sau.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

a) Viết và đọc các số tròn nghìn trong bảng dưới đây.

b) Viết và đọc các số tròn nghìn từ 1 000 đến 10 000.

Phương pháp giải:

a) Quan sat hình vẽ để xác định số tròn nghìn rồi viết số và đọc số (theo mẫu).

b) Viết và đọc các số tròn nghìn từ 1 000 đến 10 000.

Lời giải chi tiết:

a)

b) Viết và đọc các số tròn nghìn từ 1 000 đến 10 000.

1 000: một nghìn

2 000: hai nghìn

3 000: ba nghìn

4 000: bốn nghìn

5 000: năm nghìn

6 000: sáu nghìn

7 000: bảy nghìn

8 000: tám nghìn

9 000: chín nghìn

10 000: mười nghìn

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Có mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị?

Phương pháp giải:

Quan sát hình ảnh các thẻ số để tìm số nghìn, số trăm, số chục, số đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Lấy các thẻ 1 000, 100, 10, 1 phù hợp với mỗi bảng sau.

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng trên em lấy các thẻ 1 000, 100, 10, 1 phù hợp cho mỗi trường hợp.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Đếm các thẻ số và cho biết có mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị.

Phương pháp giải:

Đếm số thẻ rồi xác định hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Số đã cho gồm 1 nghìn 4 trăm 6 chục 3 đơn vị.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Nói theo mẫu.

Phương pháp giải:

Xác định số nghìn, số trăm, số chục, số đơn vị của mỗi số rồi nói theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a) 6 825 gồm 6 nghìn, 8 trăm, 2 chục và 5 đơn vị.

b) 2 834 gồm 2 nghìn, 8 trăm, 3 chục và 4 đơn vị.

c) 901 gồm 9 trăm và 1 đơn vị.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Hình ảnh nào có số khối lập phương phù hợp với mỗi bảng?

Phương pháp giải:

Xác định khối lập phương ở mỗi hình rồi chọn bảng ghi số tương ứng với số khối lập phương đó.

Lời giải chi tiết:

A ghép với III

B ghép với IV

C ghép với II

D ghép với I


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.