Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 chân trời sáng tạo Chủ đề 2: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1 000 SGK ..

Toán lớp 3 trang 65 - Bảng chia 8 - SGK Chân trời sáng tạo


Cái bánh chưng này được chia thành ? miếng bằng nhau Thoa ăn một miếng, vậy Thoa đã ăn

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm dựa vào bảng chia 8

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

a, 57 : 8                         b, 89 : 8                   c, 70 : 8

Phương pháp giải:

Bước 1: Đặt tính

Bước 2: Thực hiện chia theo thứ tự từ trái qua phải

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Số?

Quan sát hình ảnh bánh chưng.

a,  Cái bánh chưng này được chia thành ..?.. miếng bằng nhau.

b, Thoa ăn một miếng, vậy Thoa đã ăn $\frac{1}{?}$ cái bánh.

Phương pháp giải:

Đếm số phần bằng nhau của chiếc bánh chưng, từ đó trả lời câu hỏi ở đề bài.

Lời giải chi tiết:

a,  Cái bánh chưng này được chia thành 8 miếng bằng nhau.

b, Thoa ăn một miếng, vậy Thoa đã ăn $\frac{1}{8}$ cái bánh.

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm