Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 chân trời sáng tạo Chủ đề 2: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1 000 SGK ..

Toán lớp 3 trang 81 - Nhiệt độ. Đo nhiệt độ - SGK Chân trời sáng tạo


Đọc rồi viết nhiệt độ (theo mẫu). Đo nhiệt độ trong phòng học, ngoài phòng học

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đọc rồi viết nhiệt độ (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Quan sát mức thủy ngân trên mỗi nhiệt kế rồi đọc nhiệt độ trong mỗi trường hợp trên.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đo nhiệt độ trong phòng học, ngoài phòng học.

Phương pháp giải:

Học sinh thực hành đo nhiệt độ trong phòng học, ngoài phòng học.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm