Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 chân trời sáng tạo Chủ đề 2: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1 000 SGK ..

Toán lớp 3 trang 43 - Bảng chia 3 - SGK Chân trời sáng tạo


Tính nhẩm. Số? Chia đều 18 quả điều thành 3 phần, mỗi phần có ..?.. quả điều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng chia 3.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng nhân 3 để điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

a, Chia đều 18 quả điều thành 3 phần, mỗi phần có  ..?.. quả điều.

b, Có 18 quả điều chia thành các phần, mỗi phần có 2 quả . Có tất cả  ..?.. phần.

Phương pháp giải:

a) Số quả điều ở mỗi phần = Số quả điều có tất cả : số phần

b) Số phần = Số quả điều có tất cả : số quả điều ở mỗi phần

Lời giải chi tiết:

a, Ta có 18 : 3 = 6

Chia đều 18 quả điều thành 3 phần, mỗi phần có 6 quả điều.

b, Ta có 18 : 2 = 9

Có 18 quả điều chia thành các phần, mỗi phần có 2 quả. Có tất cả 9 phần.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay