Lý thuyết: Bảng chia 3 - SGK Chân trời sáng tạo


Lấy 12 hình tròn, chia cho mỗi bạn 3 hình tròn. Có mấy mấy bạn được chia?


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay