Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 chân trời sáng tạo Chủ đề 2: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1 000 SGK ..

Toán lớp 3 trang 57 - Em làm được những gì - SGK Chân trời sáng tạo


Tính nhẩm. Tính giá trị biểu thức. Chọn ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Học sinh tính nhẩm.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính giá trị của biểu thức.

a, 96 : 3 – 8                                         b, 800 + 50 x 4

Phương pháp giải:

Biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a, 96 : 3 – 8 = 32 – 8                                                 

                   = 24         

b, 800 + 50 x 4

= 800 + 200                                                                    

= 1 000

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Chọn ý trả lời đúng.

a, Nhân một số với 0 được tích là:

A. chính số đó                         B. 1                          C. 0

b, Trong các phép chia có dư với số chia là 3, số dư lớn nhất là:

A. 3                         B.  2                C. 1

c,

Trong hình trên, phần bánh đã ăn được viết là:

A. $\frac{1}{2}$                  B. $\frac{1}{3}$                   C. $\frac{1}{4}$

Phương pháp giải:

a, Nhân một số với 0 luôn được tích là 0

b, Trong phép chia có dư số dư luôn nhỏ hơn số chia, số dư lớn nhất bằng số chia trừ đi 1

c, Đếm số phần bằng nhau và số phần đã ăn để chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Số?

Quan sát hình ảnh những lá cờ.

Cúc được thưởng $\frac{1}{2}$ số lá cờ đó. Tâm được thưởng $\frac{1}{3}$ số lá cờ đó.

Số lá cờ mỗi bạn Cúc và Tâm được thưởng:

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số lá cờ có trong hình vẽ.

Bước 2 : Để tính số lá cờ của Cúc ta lấy số lá cờ có trong hình vẽ chia cho 2

               Để tính số lá cờ của Tâm ta lấy số lá cờ có trong hình vẽ chia cho 3

Lời giải chi tiết:

Ta thấy trong hình vẽ có 24 lá cờ.

Cúc được thưởng $\frac{1}{2}$ số lá cờ đó . Vậy số lá cờ của Cúc là 24 : 2 = 12 (lá cờ)

Tâm được thưởng $\frac{1}{3}$ số lá cờ đó. Số lá cờ của Tâm là 24 : 3 = 8 (lá cờ)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

- Số lít nước mắm trong các can = Số lít nước mắm trong mỗi can x Số can

- Số lít nước mắm trong mỗi can = Số lít nước mắm trong các can : số can

- Số can = Số lít nước mắm trong các can : Số nước mắm trong mỗi can

Lời giải chi tiết:

Ta có 20 x 5 = 100                   75 : 3 = 25                 32 : 2 = 16

Bài 6

Video hướng dẫn giải

Có 3 can rỗng và 3 thùng đang đựng một số lít nước mắm ( ghi ở mỗi thùng ). Chọn thùng nào để rót hết nước mắm từ thùng đó vào 3 can thì vừa đầy?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính tổng số lít nước mắm đựng trong 3 can

Bước 2: Chọn thùng nước mắm phù hợp

Lời giải chi tiết:

Số lít nước mắm đựng trong 3 can là

             18 x 3 = 54 (lít)

Vậy ta chọn thùng 54 lít để rót hết vào 3 can thì vừa đầy.

Vui học

Video hướng dẫn giải

Chị Hai cho 4 bạn 21 tờ giấy màu. Các bạn chia đều số tờ giấy đó như sau:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia trong mỗi trường hợp rồi chọn phương án của mình.

Lời giải chi tiết:

- Cách của Tuấn: Đưa lại chị Hai 1 tờ thì các bạn còn 20 tờ. Vậy mỗi bạn được 5 tờ. (Vì 20 : 4 = 5)

- Cách của Tuyết: Xin chị Hai thêm 3 tờ thì các bạn có 24 tờ. Vậy mỗi bạn được 6 tờ. (Vì 24 : 4 = 6)

Vậy cả hai cách đều có phép chia hết.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay