Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 chân trời sáng tạo Chủ đề 2: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1 000 SGK ..

Toán lớp 3 trang 48 - Nhân nhẩm, chia nhẩm - SGK Chân trời sáng tạo


Tính nhẩm. Số?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm

Phương pháp giải:

40 x 3 = ?

4 chục x 3 = 12 chục

40 x 3 = 120

Thực hiện tương tự với các phép tính còn lại.

Lời giải chi tiết:

a) 40 x 3 = 120                     30 x 3 = 90                   200 x 5 = 1000

b) 30 x 5 = 150                     40 x 3 = 120                 50 x 2 = 100

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm.

Lời giải chi tiết:

a) 80 : 4 = 20                   600 : 2 = 300                    900 : 3 = 300

b) 240 : 4 = 60                 250 : 5 = 50                      180 : 3 = 60

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay