Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 chân trời sáng tạo Chủ đề 4: Các số đến 100 000 SGK Toán lớp 3 Chân trời s..

Toán lớp 3 trang 65 - Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số - SGK Chân trời sáng tạo


Một cửa hàng gạo nhập về 6 xe gạo, mỗi xe chở 3 000 kg gạo. Mẹ chia đều 2 l nước trái cây cho 5 người. Hỏi mỗi người sẽ được chia bao nhiêu mi-li-lít nước

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Đặt tính rồi tính

     12 510 : 5                           48 090 : 6                           56 714 : 7

     80 911 : 8                           63 728 : 9                           65 819 : 2


Phương pháp giải:

- Đặt tính theo cột dọc.

- Thực hiện chia lần lượt từ trái qua phải.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính nhẩm

10 000 : 5                    60 000 : 6                    70 000 : 7

72 000 : 8                    63 000 : 9                    28 000 : 2


Phương pháp giải:

Ví dụ:

10 nghìn : 5 = 2 nghìn

Viết 10 000 : 5 = 2 000

Làm tương tự với các phép tính còn lại.

Lời giải chi tiết:

10 000 : 5 = 2 000                   60 000 : 6 = 10 000                            

70 000 : 7 = 10 000                 72 000 : 8 = 9 000                  

63 000 : 9 = 7 000                   28 000 : 2 = 14 000

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

- Muốn tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

>, <, = ?

Phương pháp giải:

Tính giá trị biểu thức của vế trái rồi so sánh với kết quả vế phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Chọn ý trả lời đúng.

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết:

a) .?. : 4 = 6 900

    6 900 x 4 = 27 600

    Chọn A.

b) .?. : 8 = 1 704

    1 704 x 8 = 13 632

    Chọn C.     

c) .?. x 6 = 12 000

    12 000 : 6 = 2 000

    Chọn B.      

d) 5 x .?. = 18 000

    18 000 : 5 = 3 600

    Chọn B.      

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Một cửa hàng gạo nhập về 6 xe gạo, mỗi xe chở 3 000 kg gạo. Số gạo này được đóng thành từng túi, mỗi túi 5 kg gạo. Hỏi cửa hàng đã đóng được bao nhiêu túi gạo?

Phương pháp giải:

Bước 1: Số gạo cửa hàng đã nhập về = Số kg gạo ở mỗi xe chở x số xe gạo.

Bước 2: Số túi gạo đóng được = Số gạo cửa hàng nhập về : số kg trong mỗi túi

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 6 xe gạo

Mỗi xe: 3 000 kg

Mỗi túi: 5 kg

Đóng được: …? túi

Bài giải

Số gạo cửa hàng đã nhập về là:

3 000 x 6 = 18 000 (kg)

Cửa hàng đóng được số túi gạo là:

18 000 : 5 = 3 600 (túi)

Đáp số: 3 600 túi gạo.

Bài 6

Video hướng dẫn giải

Mẹ chia đều 2 $\ell $ nước trái cây cho 5 người. Hỏi mỗi người sẽ được chia bao nhiêu mi-li-lít nước trái cây?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi 2 lít sang đơn vị ml.

Bước 2: Số mi-li-lít nước trái cây mỗi người được chia = Số ml nước trái cây mẹ có : số người

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

5 người : 2 $\ell $

1 người: … ? ml

Bài giải

Đổi 2 $\ell $ = 2 000 ml

Mỗi người sẽ được chia số mi-li-lít nước trái cây là:

2 000 : 5 = 400 (ml)

Đáp số: 400 ml nước trái cây


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt,bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.