Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 chân trời sáng tạo Chủ đề 4: Các số đến 100 000 SGK Toán lớp 3 Chân trời s..

Toán lớp 3 trang 75 - Tiền Việt Nam - SGK Chân trời sáng tạo


Đọc số ghi trên mỗi tờ tiền trên để biết mệnh giá của các tờ tiền.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Đọc số ghi trên mỗi tờ tiền trên để biết mệnh giá của các tờ tiền.

Phương pháp giải:

Đọc số ghi trên mỗi tờ tiền.

Lời giải chi tiết:

2 000: hai nghìn.

5 000: năm nghìn.

10 000: mười nghìn.

20 000: hai mươi nghìn.

50 000: năm mươi nghìn.

100 000: một trăm nghìn.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đọc chữ ghi trên mỗi tờ tiền sau để biết mệnh giá của các tờ tiền.

Phương pháp giải:

Quan sát tờ tiền rồi đọc mệnh giá.

Lời giải chi tiết:

200 000: hai trăm nghìn đồng.

500 000: năm trăm nghìn đồng.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Đếm rồi nói (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Đếm số lượng tiền trong mỗi hình rồi đọc theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a) Em thấy có 7 tờ 10 000. Có tất cả bảy mươi nghìn đồng.

b) Em thấy có 10 tờ 5 000. Có tất cả năm mươi nghìn đồng.

c) Có tất cả một trăm nghìn đồng.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Kiểm đếm số lượng các tờ tiền có trong bài 3.

Phương pháp giải:

Đếm số lượng các tờ tiền có trong bài 3 rồi điền số thích hợp để hoàn thiện bảng thống kê các tờ tiền.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Nếu có 50 000 đồng thì em mua được những đồ vật nào dưới đây?


Phương pháp giải:

So sánh giá tiền của mỗi đồ vật với 50 000 đồng rồi chọn đồ vật có giá nhỏ hơn 50 000.

Lời giải chi tiết:

Nếu có 50 000 thì em mua được những đồ vật sau: Hộp bút màu, con búp bê, quyển truyện, hộp nhạc hình công chúa, bút chì, gọt bút chì, ô tô đồ chơi, dây nhảy

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Giá tiền 1 kg cà chua là 17 000 đồng. Với số tiền 50 000 đồng, mẹ có thể mua được 2 kg cà chua không?

Phương pháp giải:

Tính giá tiền 2 kg cà chua rồi so sánh số tiền đó với 50 000 đồng để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

2 kg cà chua có giá tiền là:

17 000 x 2 = 34 000 (đồng)

Ta có 34 000 đồng < 50 000 đồng.

Vậy với số tiền 50 000 đồng, mẹ có thể mua được 2 kg cà chua.

Vui học

Video hướng dẫn giải

Có thể lấy các tờ tiền nào để vừa đúng giá tiền mỗi đồ vật?

a)

Phương pháp giải:

Lấy các tờ tiền có tổng bằng giá của mỗi đồ vật.

Lời giải chi tiết:

a) Chiếc áo có giá 75 000 đồng:

- Có thể lấy 1 tờ 50 000 đồng, 1 tờ 20 000 đồng, 1 tờ 5 000 đồng.

- Có thể lấy 1 tờ 50 000 đồng, 2 tờ 10 000 đồng, 1 tờ 5 000 đồng.

- Có thể lấy 2 tờ 20 000 đồng, 3 tờ 10 000 đồng, 1 tờ 5 000 đồng.

b) Chiếc váy có giá 99 000 đồng:

- Có thể lấy 1 tờ 50 000 đồng, 1 tờ 20 000 đồng, 2 tờ 10 000 đồng, 1 tờ 5 000 đồng, 1 tờ 2000 đồng và 2 tờ 1 000

- Có thể lấy 1 tờ 50 000 đồng, 1 tờ 20 000 đồng, 1 tờ 10 000 đồng, 3 tờ 5 000 đồng, 1 tờ 2000 đồng và 2 tờ 1 000

- Có thể lấy 1 tờ 50 000 đồng, 3 tờ 10 000 đồng, 3 tờ 5 000 đồng, 1 tờ 2000 đồng và 2 tờ 1 000


Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay