Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 chân trời sáng tạo Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung SGK Toán lớp 3 - Chân trời ..

Toán lớp 3 trang 39 - Em làm được những gì - SGK Chân trời sáng tạo


Chọn ý trả lời đúng a, Số bảy trăm linh hai được viết là Đặt tính rồi tínhTổng của 571 và 264. Mỗi bông hoa có 5 cánh hoa.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

a, Xác định chữ số  hàng trăm, hàng hàng chục, hàng đơn vị rồi viết số.

b, Xác định hàng trăm, hăng chục, hàng đơn vị của số đã cho rồi viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

Lời giải chi tiết:

a, Số bảy trăm linh hai được viết là 702

Chọn C.

b, 850 = 800 + 50

Chọn A.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

a, Tổng của 571 và 264                             

b, Hiệu của 571 và 264

Phương pháp giải:

Bước 1: Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Bước 2: Tính tho thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Tính giá trị của biểu thức.

a, 30 + 20 : 5                                       

b, 2 x (780 – 771)

Phương pháp giải:

+ Đối với biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

+ Đối với biểu thức có dấu ngoặc ta thực hiện phép tính trong dấu ngoặc trước.

Lời giải chi tiết:

a, 30 + 20 : 5 = 30 + 4

                      = 34

b, 2 x (780 – 771) = 2 x 9

                              = 18

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Số?

a, Mỗi bông hoa có 5 cánh hoa. Vậy 8 bông hoa có ..?.. cánh hoa.

b, Có 12 chiếc đũa như nhau, như vậy có ..?.. đôi đũa.

Phương pháp giải:

a) Để tính số cánh hoa của 8 bông hoa ta lấy số cánh của một bông hoa nhân với 8.

b) Để tính số đôi đũa ta lấy số chiếc đũa chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

a, Mỗi bông hoa có 5 cánh hoa. Vậy 8 bông hoa có 40 cánh hoa. (Vì 5 x 8 = 40)

b, Có 12 chiếc đũa như nhau, như vậy có 6 đôi đũa. (Vì 12 : 2 = 6)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Bà sinh mẹ năm bà 25 tuổi. Mẹ sinh Tâm năm mẹ 30 tuổi. Năm nay Tâm 9 tuổi. Hỏi năm nay bà bào nhiêu tuổi ?

Phương pháp giải:

Đề tính số tuổi của bà ta lấy số tuổi năm bà sinh mẹ cộng với số tuổi mẹ sinh Tâm cộng với số tuổi năm nay của Tâm.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bà sinh mẹ: 25 tuổi

Mẹ sinh Tâm: 30 tuổi

Năm năm nay Tâm: 9 tuổi

Năm nay bà :  ? tuổi

Bài giải

Bà sinh mẹ năm bà 25 tuổi nên bà hơn mẹ 25 tuổi.

Mẹ sinh Tâm năm mẹ 30 tuổi nên mẹ hơn Tâm 30 tuổi.

Số tuổi của mẹ năm nay là

9 + 30 = 39 (tuổi)

Số tuổi của Bà năm nay là

  39 + 25  = 64 (tuổi )

               Đáp số: 64 tuổi

Bài 6

Video hướng dẫn giải

Hoàn thiện các câu sau.

Hình tam giác ABC có:

3 đỉnh là : ..?.., ..?.., ..?..

3 cạnh là: ..?.., ..?.., ..?..

Phương pháp giải:

Em quan sát hình vẽ để điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Hình tam giác ABC có:

3 đỉnh là: A, B, C

3 cạnh là: AB, BC, CA

Bài 7

Video hướng dẫn giải

a) Số?

b, Sắp xếp các số đo sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

2 m, 1 km, 300 cm

Phương pháp giải:

a, Áp dụng kiến thức: hai đơn vị liên tiếp hơn kém nhau 10 đơn vị và điền vào chỗ trống.

b, Đổi các số ra cùng đơn vị rồi so sánh.

Lời giải chi tiết:

a) 

b, Ta có  1 km = 1000 m, 2 m = 200 cm

Ta có 1 km > 300 cm > 2 m

Các số sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là 1 km, 300 cm, 2 m


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay