Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 chân trời sáng tạo Chủ đề 3: Các số đến 10 000 SGK Toán lớp 3 Chân trời sá..

Toán lớp 3 trang 40 - Chu vi hình vuông - SGK Chân trời sáng tạo


Tính chu vi hình vuông. Tính độ dài cạnh hình vuông.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Bài 1

Tính chu vi hình vuông.

Phương pháp giải:

Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

Chu vi hình vuông có cạnh 10 cm là 10 x 4 = 40 (cm)

Chu vi hình vuông có cạnh 52 cm là 52 x 4 = 208 (m)

Chu vi hình vuông có cạnh 107 m là 107 x 4 = 428 (m)

Bài 2

Tính độ dài cạnh hình vuông.

Phương pháp giải:

Để tìm độ dài cạnh hình vuông ta lấy chu vi hình vuông chia cho 4.

Lời giải chi tiết:

Độ dài cạnh hình vuông có chu vi 28 cm là 28 : 4 = 7 (cm)

Độ dài cạnh hình vuông có chu vi 80 mm là 80 : 4 = 20 (mm)

Độ dài cạnh hình vuông có chu vi 64 km là 64 : 4 = 16 (km)

Vui học

Nam dùng ống hút giấy để làm khung tranh như hình bên.

Trong ba ống hút dưới đây, ống hút nào cắt ra vừa đủ làm khung tranh đó?

Phương pháp giải:

- Đo độ dài mỗi cạnh của khung tranh hình vuông và độ dài mỗi ống hút 

- Tính chu vi hình vuông

- Chọn ống hút có độ dài bằng chu vi hình vuông

Luyện tập

Bài 1

Bạn Hiếu dùng một sợi dây gắn các ngôi sao để trang trí một vòng theo khung tranh hình vuông (xem hình). Cạnh của khung tranh dài 50 cm. Hỏi sợi dây đó dài bao nhiêu mét?

Phương pháp giải:

- Muốn tính chiều dài sợi dây ta tính chu vi của khung tranh đó.

- Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

Ta thấy độ dài sợi dây để trang trí bằng chu vi của khung tranh hình vuông.

Chiều dài của sợi dây là

  50 x 4 = 200 (cm)

Đổi 200 cm = 2 m

          Đáp số: 2m

Bài 2

Chọn ý trả lời đúng.

Mỗi tấm ảnh của các bạn trong tổ đều là hình vuông cạnh 8 cm. Hình vuông lớn được ghép bởi 9 tấm ảnh như thế có chu vi là:

A. 32 cm

B. 96 cm

C. 288 cm

Phương pháp giải:

Bước 1: Độ dài cạnh của hình vuông lớn bằng độ dài cạnh của hình vuông nhỏ nhân với 3.

Bước 2: Chu vi hình vuông lớn = Độ dài cạnh của hình vuông lớn x 4

Lời giải chi tiết:

Quan sát tranh ta thấy, cạnh của hình vuông lớn được ghép bởi 3 tấm ảnh hình vuông có cạnh là 8 cm.

Vậy độ dài cạnh của hình vuông lớn là 8 x 3 = 24 (cm)

Chu vi của hình vuông lớn là 24 x 4 = 96 (cm)

Vậy ta chọn đáp án A.

Bài 3

Nêu số đo thích hợp.

Phương pháp giải:

- Nửa chu vi hình chữ nhật = Chu vi hình chữ nhật : 2

- Chiều rộng hình chữ nhật = Nửa chu vi - Chiều dài hình chữ nhật

Lời giải chi tiết:

Nửa chu vi hình chữ nhật là 40 : 2 = 20 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là 20 - 12 = 8 (cm)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm