Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 chân trời sáng tạo Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung SGK Toán lớp 3 - Chân trời ..

Toán lớp 3 trang 26 - Xếp hình - SGK Chân trời sáng tạo


Quan sát các hình phẳng và hình khối dưới đây. a, Kể tên các hình phẳng. b, Kể tên các hình khối. Chọn các hình nào ở bài 1 để ghép lại thành các hình tứ giác sau?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Quan sát các hình phẳng và hình khối dưới đây.

a, Kể tên các hình phẳng.

b, Kể tên các hình khối.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về hình khối, hình phẳng để xác định các hình khối, các hình phẳng.

Lời giải chi tiết:

a, Các hình phẳng là hình tam giác, hình vuông, hình tứ giác

b, Các hình khối là khối lập phương, khối cầu, khối hộp chữ nhật, khối trụ.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Chọn các hình nào ở bài 1 để ghép lại thành các hình tứ giác sau?

Phương pháp giải:

Em chọn các hình ở bài 1 để ghép thành hình mới theo yêu cầu của đề bài.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Xếp hình.

Phương pháp giải:

Học sinh tự xếp các hình để tạo thành bức tranh theo mẫu.

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Mỗi mảnh giấy (A, B, C, D) là của ô trống nào trong hình dưới đây?

Phương pháp giải:

Quan sát hình ảnh rồi lựa chọn các mảnh giấy thích hợp với ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Hình thứ năm có bao nhiêu khối lập phương ?

Phương pháp giải:

Đếm số khối lập phương ở mỗi hình để tìm quy luật.

Từ đó ta tìm được số khối lập phương ở hình thứ năm.

Lời giải chi tiết:

Hình thứ nhất có 1 khối lập phương

Hình thứ hai có 1 + 2 = 3 khối lập phương

Hình thứ ba có 1 + 2 + 3 = 6 khối lập phương

Hình thứ tư có 1+ 2 + 3 + 4 = 10 khối lập phương

Số khối lập phương ở hình thứ năm là 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 khối lập phương.

Thử thách

Video hướng dẫn giải

Cần bao nhiêu khối lập phương để xếp hình tường rào dưới đây?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh và đếm số khối lập phương cần để xếp hình tường rào.

Lời giải chi tiết:

Số khối lập phương cần để xếp hình tường rào là 68 khối lập phương.


Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay