Toán lớp 3, giải bài tập SGK toán lớp 3 chân trời sáng tạo Chủ đề 2: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1 000 SGK ..

Toán lớp 3 trang 89 - Ôn tập các phép tính - SGK Chân trời sáng tạo


tổng hay hiệu, tích hay thương. Lớp em dự định tặng mỗi bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn 1 túi quà

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tổng hay hiệu?

Phương pháp giải:

Đọc mỗi trường hợp rồi điền "tổng" hoặc "hiệu" thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a, Để tìm tất cả số cúc áo ta tính tổng.

b, Biết số cúc áo cả hai màu xanh, đỏ và biết số cúc áo màu đỏ. Để tìm số cúc áo màu xanh, ta tính hiệu.

c, Để tìm số cúc áo màu xanh nhiều hơn số cúc áo màu vàng, ta tính hiệu.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tích hay thương?

Phương pháp giải:

Đọc mỗi trường hợp rồi điền "tích" hoặc "thương" thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Để tìm tất cả số cúc áo, ta nên tính tích. (Số cái cúc có tất cả là 3 x 6 = 18 cái cúc)

b) Chia đều số cúc áo cho các bạn, Để biết mỗi bạn được bao nhiêu cúc áo, ta tính thương.

(Số cúc áo của mỗi bạn là 12 : 3 = 4 chiếc cúc)

c) Chia cho mỗi bạn số cúc áo bằng nhau, để tìm số bạn được nhận cúc áo, ta tính thương.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

a, Muốn tìm số học sinh cả hai khối ta tính tổng số học sinh ở hai khối đó.

Muốn tìm số học sinh khối 2 ít hơn khối 3 ta lấy số học sinh khối 3 trừ đi số học sinh khối 2

b, Số học sinh ở 8 bàn = Số học sinh ở 1 bàn x 8

   Số học sinh ở 17 bàn = Số học sinh ở 1 bàn x 17

Lời giải chi tiết:

a) Số học sinh cả hai khối là 245 + 280 = 525 (học sinh)

   Số học sinh khối 2 ít hơn khối 3 là 280 – 245 = 35 (học sinh)

b) Số học sinh ở 8 bàn là 2 x 8 = 16 (học sinh)

    Số học sinh ở 17 bàn là 2 x 17 = 34 (học sinh)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Số?

a, Số bé gấp lên ..?.. lần thì được số lớn.

b, Số lớn giảm đi ..?.. lần thì được số bé.

c, Số lớn gấp ..?.. lần số bé.

Phương pháp giải:

Quan sát sơ đồ rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a, Số bé gấp lên 5 lần thì được số lớn.

b, Số lớn giảm đi 5 lần thì được số bé.

c, Số lớn gấp 5 lần số bé.

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Chọn ý trả lời đúng.

Số lớn gấp 3 lần số bé và số lớn hơn số bé 8 đơn vị.

Số lớn và số bé lần lượt là:

A. 6 và 2                B. 10 và 2                C. 12 và 4

Phương pháp giải:

- Vẽ sơ đồ

- Tìm hiệu số phần bằng nhau và giá trị của 1 phần

- Tìm số lớn và số bé

Lời giải chi tiết:

Giá trị của 1 phần hay số bé là

8 : 2 = 4 (đơn vị)

Số lớn là 4 x 3 = 12 (đơn vị)

Chọn đáp án C.

Bài 6

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

20 + 530 = ?

Nhẩm 20 + 30 = 50

20 + 530 = 550

Em thực hiện tương tự với các phép tính còn lại.

Lời giải chi tiết:

Bài 7

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

a, 172 x 4                                         b, 785 : 8

Phương pháp giải:

Bước 1: Đặt tính.

Bước 2: Đối với phép nhân: Thực hiện tính từ phải sang trái

              Đối với phép chia: Thực hiện chia từ trái sang phải

Lời giải chi tiết:

Bài 8

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Muốn tìm thừa số đã biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

a) 610 + ..?.. = 970                                         

970 – 610 = 360                                                         

b) 4 x ..?.. = 80

80 : 4 = 20

c) ..?.. :  3 = 70

70 x 3 = 210

Bài 9

Video hướng dẫn giải

Tính giá trị của biểu thức.

Phương pháp giải:

- Đối với biểu thức chỉ chứa phép cộng, trừ hoặc phép nhân, chia ta thực hiện từ trái sang phải.

- Đối với biểu thức có phép cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép nhân, chia trước, thực hiện phép cộng, trừ sau.

- Nếu biểu thức có dấu ngoặc ta thực hiện tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết:

a, 493 – 328 + 244 = 165 + 244

                               = 409                            

b, 210 : 6 x 5 = 35 x 5

                      = 175

c, 36 + 513 : 9 = 36 + 57

                        = 93                                         

d, 2 x ( 311 – 60 ) = 2 x 251

                              = 502

Bài 10

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

a, Khi nhân một số với 1 thì ta được chính số đó.

b, Khi nhân một số với 0 thì ta được 0.

c, Đối với biểu thức có dấu ngoặc ta thực hiện trong ngoặc trước.

d, Để tìm số bàn ít nhất ta thực hiện phép chia 35 : 2

Lời giải chi tiết:

Bài 11

Video hướng dẫn giải

Lớp em dự định tặng mỗi bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn một túi quà gồm 2 quyển sách và 5 quyển vở. Số sách sẽ tặng là 52 quyển. Hỏi để chuẩn bị đủ các túi quà, lớp em cần có bao nhiêu quyển vở?

 

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính số túi quà = Số sách sẽ tặng : Số quyển sách trong mỗi túi

Bước 2: Số quyển vở cần chuẩn bị = Số quyển vở trong mỗi túi quà x số túi quà

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỗi túi quà: 2 quyển sách và 5 quyển vở

Số sách: 52 quyển

Số vở: … quyển?

Bài giải

Số túi quà cần chuẩn bị là

52 : 2 = 26 ( túi quà)

Số quyển vở cần chuẩn bị là

26 x 5 = 130 (quyển)

Đáp số 130 quyển vở


Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay